Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Geachte mevrouw / Geachte mevrouw Jansen

Vraag

Wat is de juiste aanhef van een brief of e-mail aan mevrouw Jansen: Geachte mevrouw of Geachte mevrouw Jansen?

Antwoord

Aanbevolen wordt: Geachte mevrouw Jansen. Als de achternaam bekend is, wordt die in de aanhef vermeld.

Toelichting

In de aanhef van een brief of e-mail wordt na Geachte heer of Geachte mevrouw de (eerste) achternaam van de aangeschrevene vermeld als die bij de afzender bekend is.

(1) Geachte mevrouw Jansen,

(2) Geachte heer Vermeulen,

(3) Geachte heer of mevrouw Van der Aa,

Als de achternaam van de aangeschrevene bij de afzender niet bekend is, volstaat Geachte heer of Geachte mevrouw.

(4) Geachte heer,

(5) Geachte mevrouw,

(6) Geachte heer of mevrouw,

Bij gebruik van traditionele Nederlandse titulatuur in de aanschrijving blijft de achternaam altijd achterwege.

(7) Weledelgeleerde heer,

(8) Weleerwaarde zeergeleerde vrouwe,

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)

Adressering aan bedrijven en instellingen
Adressering aan een koppel of gezin
Adressering aan twee vrouwen of twee mannen
Geachte / Beste (als aanhef)
Geachte heer/mevrouw / geachte heer, mevrouw / geachte heer of mevrouw / geachte mevrouw, geachte heer
Geachte meneer / Geachte mijnheer / Geachte heer
Geachte mevrouw / Geachte mevrouw,
Geachte mevrouw Van den Dries-Vermeulen / Geachte mevrouw Van den Dries
Mejuffrouw / mevrouw
Mijne heren: verouderd?

Bronnen

VRT.Taalnet. Aanhef. Geraadpleegd op 11 april 2013 via http://www.vrt.be/taal/aanhef.

Naslagwerken

Nederlandse titulatuur (2011), p. 18; Schrijfwijzer (2012), p. 521; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 487; Tekstvorm geregeld (2011), p. 60; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 208-209