Aanhef voor een vrouw

Aanhef voor een vrouw

Vraag

Hoe kun je een vrouw aanspreken in een brief of e-mail?

Antwoord

Een brief of e-mail aan een vrouw kan beginnen met Beste mevrouw + achternaam, Dag mevrouw + achternaam of Geachte mevrouw + achternaam. Een aanhef met geachte is formeel en vooral geschikt voor officiële contexten. De aanduiding mevrouw kan ook vervangen worden door de voornaam of de voorletter(s) van de geadresseerde, bijvoorbeeld Beste Sarah Verbeek of Geachte F. Yilmaz.

Het is aan te bevelen om de aanduiding mevrouw alleen te gebruiken als bekend is dat de geadresseerde als vrouw aangesproken wil worden. Bedrijven en organisaties kunnen dat bijvoorbeeld achterhalen door in contactformulieren te vragen hoe een persoon aangesproken wil worden. Het is af te raden om het gender van iemand af te leiden uit iemands voornaam, uiterlijk of geregistreerde geslacht. Als de voorkeur van de geadresseerde niet bekend is of als het gender van de geadresseerde niet relevant is, is een aanhef met de voornaam of voorletter(s) en de achternaam aan te bevelen.

In brieven of e-mails die gericht zijn aan iemand in een bepaalde functie, kan de functie in de aanhef worden vermeld, bijvoorbeeld Mevrouw de minister of Geachte voorzitster.

In informele contexten is een aanhef met alleen de voornaam mogelijk.

Toelichting

Een vrouw kan in een brief of e-mail worden aangesproken met mevrouw. De vorm mejuffrouw is verouderd en is daarom af te raden. Vooral in Nederland worden na mevrouw soms de voorletter(s) van de geadresseerde toegevoegd. Daar is geen bezwaar tegen. Als begroeting zijn onder meer Beste, Dag en Geachte mogelijk.

(1a) Beste mevrouw Verbeek,

(2a) Dag mevrouw Vinks,

(3a) Geachte mevrouw F. Yilmaz,

In plaats van mevrouw + achternaam is ook voornaam of voorletter(s) + achternaam mogelijk.

(1b) Beste Sarah Verbeek,

(2b) Dag Nora Vinks,

(3b) Geachte F. Yilmaz,

Een aanhef met Beste, zoals (1a) en (1b), is bruikbaar in allerlei (zakelijke) contexten, bijvoorbeeld in brieven aan klanten. Ook een aanhef met Dag, zoals (2a) en (2b), is in zulke contexten bruikbaar. Voor sommige mensen voelt Dag informeler aan dan Beste, maar voor anderen is het juist omgekeerd.

Een aanhef met Geachte, zoals (3a) en (3b) is het meest formeel. Geachte roept een bepaalde afstand op en is daardoor geschikt voor allerlei officiële contexten, bijvoorbeeld juridische of academische contexten. Geachte is ook bruikbaar als men nadrukkelijk respect of beleefdheid wil uitdrukken, bijvoorbeeld in contacten met onbekenden of mensen die hiërarchisch hoger geplaatst zijn.

De meest informele aanhef is een aanhef met alleen de voornaam, zoals (4)-(6). Die is bruikbaar als men de geadresseerde persoonlijk kent, maar ook als men de geadresseerde op een gemoedelijke, ongedwongen manier wil aanspreken, bijvoorbeeld in commerciële mails van bedrijven. Ook minderjarigen worden gewoonlijk met de voornaam aangesproken.

(4) Beste Sarah,

(5) Hallo Nora,

(6) Goedemorgen Fatma,

In brieven die gericht zijn aan een vrouw in een bepaalde functie kan de functie in de aanhef staan. Van oudsher wordt Geachte in zulke gevallen achterwege gelaten, zoals in (7). Tegenwoordig is ook een aanhef met Geachte gebruikelijk, zoals in (8).

(7) Mevrouw de minister,

(8) Geachte voorzitster,

Een aanhef met een functiebenaming is vooral bruikbaar in officiële contexten. Het is aan te bevelen om de functiebenaming te gebruiken waarmee de persoon in kwestie zichzelf aanduidt, als dat achterhaald kan worden (bijvoorbeeld voorzitster of voorzitter).

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen)
Taal en gender: brieven en e-mails (algemeen)

Aanhef voor een man
Aanhef voor een non-binaire persoon
Aanhef zonder genderaanduiding
Adressering aan bedrijven en instellingen
Adressering aan samenwonenden, koppels en gezinnen
Beste / Geachte (als aanhef)
Directeur / directrice
Komma na aanhef
Mejuffrouw / mevrouw

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2020), p. 534-535; Vraagbaak Nederlands (2016), p. 206-207; Check je e-mail en brief (2017), p. 85-89; Weg met slechte teksten! (2023), p. 82

brief en e-mail,woordkeuze en stijl,zelfstandig naamwoord,conventies,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
304
j
brief,conventies,gepastheid,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies,woordgebruik;Subrubriek:brief;Woord of woordcombinatie:gepastheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
21 April 2017