Mejuffrouw / mevrouw

Mejuffrouw / mevrouw

(We werken momenteel aan een herziening van dit advies, met het oog op genderbewust taalgebruik.) 

Vraag

Is mejuffrouw een correcte aanspreekvorm in een brief of e-mail of in de adressering van een brief?

Antwoord

Mejuffrouw wordt nog maar weinig gebruikt. Gebruik voor volwassen (jonge) vrouwen bij voorkeur mevrouw in de adressering en de aanhef van een brief of e-mail. Meisjes worden meestal aangeschreven met hun voornaam.

Toelichting

Mejuffrouw werd vroeger vaak gebruikt in de adressering en aanhef van een brief, voor ongehuwde vrouwen en jonge vrouwen in het algemeen. Deze vorm wordt steeds minder gebruikt.

De gewone aanschrijfvorm voor een volwassen, al dan niet gehuwde (jonge) vrouw is tegenwoordig mevrouw.

(1) Mevrouw Willems
Kerkstraat 134
2812 Mechelen

(2) Geachte mevrouw,
Geachte mevrouw Willems,

(3) Beste mevrouw Willems,
Omdat ik heb gehoord dat u gaat trouwen, wil ik u feliciteren.

Meisjes worden meestal aangeschreven met hun voornaam.

(4) Beste Zoë,
Maandag begint de Rome-reis. We mailen je wat je moet meenemen.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Titulatuur in België (algemeen)
Titulatuur in Nederland (algemeen)

Geachte heer/mevrouw / geachte heer, mevrouw / geachte heer of mevrouw / geachte mevrouw, geachte heer
Geachte meneer / Geachte mijnheer / Geachte heer
Geachte mevrouw / Geachte mevrouw Jansen
Mijne heren: verouderd?

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Koenen (2006); Schrijfwijzer (2012), p. 519; Correct Taalgebruik (2006), p. 125; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

brief en e-mail,correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,titulatuur,conventies,woordgebruik


tao_adv (C)
1053
j
brief,conventies,correctheid,gepastheid,persoonsnamen,titulatuur,woordgebruik
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie
Hoofdrubriek:conventies,woordgebruik;Subrubriek:brief,persoonsnamen,titulatuur;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid
01 January 2004
19 December 2016