Mejuffrouw / mevrouw

Mejuffrouw / mevrouw

Vraag

Kan mejuffrouw als aanschrijfvorm gebruikt worden in een brief of e-mail of in de adressering van een brief?

Antwoord

Het is niet aan te bevelen om de mejuffrouw als aanschrijfvorm te gebruiken omdat die verouderd is. Het is tegenwoordig gebruikelijk om de aanduiding mevrouw te gebruiken in de adressering en de aanhef van een brief of e-mail voor volwassenen die als vrouw aangeschreven willen worden. De aanduiding mevrouw kan ook vervangen worden door de voornaam of de voorletter(s) van de geadresseerde. Ook een aanhef met alleen de voornaam is mogelijk, bijvoorbeeld als men de geadresseerde persoonlijk kent of als de geadresseerde minderjarig is.

Toelichting

Mejuffrouw werd vroeger vaak gebruikt in de adressering en aanhef van een brief, voor ongehuwde vrouwen en jonge vrouwen in het algemeen. Deze vorm is verouderd en is af te raden.

De gewone aanschrijfvorm voor een volwassen, al dan niet gehuwde (jonge) vrouw is tegenwoordig mevrouw, zowel in de adressering als in de aanhef van een brief of mail.

(1) Mevrouw Vinks
      Kerkstraat 134
     2812 Mechelen

(2) Beste mevrouw Vinks,
(3) Geachte mevrouw Vinks,

Het is aan te bevelen om de aanduiding mevrouw alleen te gebruiken als bekend is dat de geadresseerde als vrouw aangesproken wil worden. Bedrijven en organisaties kunnen dat bijvoorbeeld achterhalen door in contactformulieren te vragen of een persoon aangesproken wil worden met mevrouw, heer/meneer of alleen met de naam. Het is af te raden om het gender van iemand af te leiden uit iemands voornaam, uiterlijk of geregistreerde geslacht. Als de voorkeur van de geadresseerde niet bekend is of als het gender van de geadresseerde niet relevant is, is een adressering en aanhef met de voornaam of voorletter(s) en de achternaam aan te bevelen.

(4) Kim Jansen
      Mariniershof 184
     3011 NA Rotterdam

(5) Beste Kim Jansen,

(6) Dag An Bosmans,

(7) Geachte T. Willems,

Ook een aanhef met alleen de voornaam, zoals in (8), is mogelijk. Die is bruikbaar als men de geadresseerde persoonlijk kent, maar ook als men de geadresseerde op een gemoedelijke, ongedwongen manier wil aanspreken, bijvoorbeeld in commerciële mails van bedrijven. Ook minderjarigen worden gewoonlijk met de voornaam aangesproken.

(8) Beste Zoë,

Bijzonderheid

In mondelinge communicatie wordt voor jonge meisjes soms juffrouw gebruikt, maar ook die vorm raakt stilaan verouderd. Meisjes worden meestal aangesproken met hun voornaam. Juffrouw, of de afgekorte vorm juf, is wel gebruikelijk in onderwijscontexten, als aanspreekvorm voor een lerares in het basisonderwijs.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen)
Taal en gender: brieven en e-mails (algemeen)
Titels en titulatuur in België (algemeen)
Titels en titulatuur in Nederland (algemeen)

Aanhef voor een vrouw
Mijne heren (als aanhef)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2022); Schrijfwijzer (2020), p. 534; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)Tekstvorm geregeld (2011), p. 62

 

brief en e-mail,correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,titulatuur,conventies,woordgebruik


tao_adv (C)
1053
j
brief,conventies,correctheid,gepastheid,persoonsnamen,titulatuur,woordgebruik
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie
Hoofdrubriek:conventies,woordgebruik;Subrubriek:brief,persoonsnamen,titulatuur;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid
01 January 2004
19 December 2016