Adressering aan samenwonenden, koppels en gezinnen

Adressering aan samenwonenden, koppels en gezinnen

Vraag

Hoe adresseer ik een brief aan een (al dan niet gehuwd) koppel, een gezin of andere samenwonende personen?

Antwoord

Het adresseren aan samenwonenden, echtparen, stellen en gezinnen kan op verschillende manieren gebeuren. Daarbij is er ook een verschil tussen Nederland en België, omdat in Nederland mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, de naam van hun partner kunnen dragen, en in België niet.

Toelichting

Adressering in Nederland

In Nederland kunnen mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan hun eigen achternaam behouden, een dubbele achternaam hebben (de naam van de partner in combinatie met de eigen naam), of de naam van hun partner gebruiken. De voorkeur van de persoon in kwestie wordt gevolgd in de adressering.

Het is aan te bevelen om aanduidingen als mevrouw of heer alleen te gebruiken als bekend is dat de geadresseerde als vrouw of man aangesproken wil worden. Als de voorkeur van de geadresseerde niet bekend is of als het gender van de geadresseerde niet relevant is, kan in de adressering volstaan worden met de voornaam of voorletter(s) van de geadresseerde.

In de praktijk zijn de volgende mogelijkheden gebruikelijk:

Beide partners gebruiken hun eigen achternaam:

 • R. de Groot en S. Swart
 • Mevrouw Zhang en de heer Vinks
 • De heer Lucassen en de heer Bos

Beide partners gebruiken dezelfde achternaam:

 • R. en S. de Groot
 • Mevrouw en de heer Zhang
 • De heer en mevrouw Vinks
 • De dames Peeters
 • De heren Lucassen

Een van beide partners gebruikt de achternaam van de partner voor de eigen achternaam:

 • R. en S. de Groot-Swart /  R. de Groot en S. de Groot-Swart
 • Mevrouw en de heer Zhang-Vinks / Mevrouw Zhang en de heer Zhang-Vinks
 • De heer en mevrouw Vinks-Zhang / De heer Vinks en mevrouw Vinks-Zhang
 • De dames Peeters-Ferencz
 • De heren Lucassen-Bos

– Een van beide partners gebruikt de achternaam van de partner na de eigen achternaam:

 • R. de Groot en S. Swart-de Groot
 • Mevrouw K. Zhang en de heer M. Vinks-Zhang
 • Mevrouw N. Peeters en mevrouw M. Ferencz-Peeters
 • De heer C. Lucassen en de heer A. Bos-Lucassen

– Beide partners gebruiken een dubbele achternaam:

 • R. de Groot-Swart en S. Swart-De Groot
 • Mevrouw K. Zhang-Vinks en de heer M. Vinks-Zhang
 • Mevrouw N. Ferencz-Peeters en mevrouw M. Peeters-Ferencz
 • De heer C. Lucassen-Bos en de heer A. Bos-Lucassen

Samenwonenden die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, behouden elk hun eigen achternaam. In de adressering worden bij voorkeur beide personen genoemd, ieder met hun eigen voornaam of voorletters. Voor de voornaam of voorletter(s) kan mevrouw of de heer worden toegevoegd.

 • De heer A. de Vries en mevrouw N. Hassani

Als de achternaam van een van de partners niet bekend is, kan bijvoorbeeld als volgt geadresseerd worden:

 • S. Swart en partner
 • Mevrouw Ferencz en partner

Als u de academische titels van (een van) de partners wilt vermelden, noem beide personen dan apart. Vermeld de titel bij de juiste persoon.

 • De heer drs. W. Vos en mevrouw mr. G. Deutekom
 • Mevrouw prof. dr. C. Erkelens en de heer F. Erkelens-de Boer

Als de brief ook gericht is aan (inwonende) kinderen, wordt in de aanhef het woord Familie vermeld, gevolgd door de achternamen van de gezinsleden. Als alle gezinsleden dezelfde familienaam dragen, wordt één achternaam vermeld. Dat geldt ook voor eenoudergezinnen.

 • Familie Vos-Deutekom
 • Familie Fadil

 

Adressering in België

In België behouden beide partners bij het huwelijk hun eigen achternaam. Adressering aan gehuwden verschilt in België dus niet van adressering aan ongehuwde koppels. Voor de naam van de geadresseerden kan mevrouw of de heer worden toegevoegd als bekend is dat de geadresseerde als vrouw of man aangesproken wil worden.

Voorbeelden:

 • K. Van den Dries en L. Vermeulen
 • De heer K. Van den Dries en mevrouw L. Vermeulen
 • Mevrouw en de heer Vermeulen-Van den Dries
 • Mevrouw B. Verbeek en mevrouw M. Yilmaz
 • De dames Yilmaz-Verbeek
 • De heer Denys en de heer Vandevelde
 • De heren Vandevelde-Denys

Als de achternaam van een van de partners niet bekend is, kan bijvoorbeeld als volgt geadresseerd worden:

 • Mevrouw Vermeulen en partner
 • L. Bastin en partner

Als de brief ook gericht is aan (inwonende) kinderen, wordt in de aanhef het woord Familie vermeld, gevolgd door de achternamen van de gezinsleden. Als alle gezinsleden dezelfde familienaam dragen, wordt één achternaam vermeld. Dat geldt ook voor eenoudergezinnen.

 • Familie Van den Dries-Vermeulen
 • Familie Beerten

Bijzonderheid

Soms wordt de heer afgekort tot dhr. en mevrouw tot mevr. of mw.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Taal en gender: brieven en e-mails (algemeen)

Aanhef voor een man
Aanhef voor een non-binaire persoon
Aanhef voor een vrouw
Aanhef zonder genderaanduiding
Adressering aan bedrijven en instellingen
Mevrouw dr. A. Verschoor / dr. A. Verschoor
Prof. dr. em. / prof. em. dr. / em. prof. dr.

Naslagwerken

Vraagbaak Nederlands (2016), p. 209; Schrijfwijzer (2020), p. 532; Check je e-mail en brief (2017), p. 89

brief en e-mail,conventies


tao_adv (C)
25
j
brief,conventies
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:brief
01 January 2004
10 January 2019