Aanhef voor een non-binaire persoon

Aanhef voor een non-binaire persoon

Vraag

Hoe kun je een non-binaire persoon aanspreken in een brief of e-mail?

Antwoord

Een brief of e-mail aan een non-binaire persoon kan beginnen met Beste of Dag, gevolgd door de voornaam of voorletter(s) en de achternaam van de geadresseerde. Ook een aanhef met Geachte + voorletter(s) + achternaam is mogelijk. Die aanhef is formeel en vooral geschikt voor officiële contexten. De meest informele aanhef is een aanhef met alleen de voornaam, bijvoorbeeld Beste Kim. In brieven of e-mails die gericht zijn aan iemand in een bepaalde functie, kan de functie in de aanhef worden vermeld, bijvoorbeeld Geachte minister.

Toelichting

Een non-binaire persoon kan in een brief of e-mail worden aangesproken met de voornaam of voorletter(s) en de achternaam:

(1) Beste Kim Verbeek,

(2) Dag Kim Verbeek,

(3) Geachte K. Verbeek,

Een aanhef met Beste, zoals (1), is bruikbaar in allerlei (zakelijke) contexten, bijvoorbeeld in brieven aan klanten. Ook een aanhef met Dag, zoals (2), is in zulke contexten bruikbaar. Beste en Dag zijn beleefd, maar klinken iets persoonlijker en minder stijf dan Geachte. Voor sommige mensen voelt Dag informeler aan dan Beste, maar voor anderen is het juist omgekeerd.

Een aanhef met Geachte, zoals (3) is het meest formeel. Geachte roept een bepaalde afstand op en is daardoor geschikt voor allerlei officiële contexten, bijvoorbeeld juridische of academische contexten. Geachte is ook bruikbaar als men nadrukkelijk respect of beleefdheid wil uitdrukken, bijvoorbeeld in contacten met onbekenden of mensen die hiërarchisch hoger geplaatst zijn. Bij de aanspreking van een non-binaire persoon wordt Geachte meestal gecombineerd met de voorletter(s) van de persoon in kwestie. Daarnaast komt ook Geachte met een voornaam en een achternaam af en toe voor (vooral in België), bijvoorbeeld Geachte Kim Verbeek. Die combinatie kan wat ongewoon overkomen, omdat het gebruik van een voornaam vaak als informeel wordt aangevoeld, terwijl Geachte juist erg formeel is.

De meest informele aanhef is een aanhef met alleen de voornaam, zoals (4)-(6). Die is bruikbaar als men de geadresseerde persoonlijk kent, maar ook als men de geadresseerde op een gemoedelijke, ongedwongen manier wil aanspreken, bijvoorbeeld in commerciële mails van bedrijven. Ook minderjarigen worden gewoonlijk met de voornaam aangesproken.

(4) Beste Kim,

(5) Hallo Charlie,

(6) Goedemorgen Kayden,

In brieven of e-mails die gericht zijn aan iemand in een bepaalde functie, kan de functie in de aanhef worden vermeld. Zo’n aanhef is vooral bruikbaar in officiële contexten. Het verdient aanbeveling om de functiebenaming te gebruiken die de persoon in kwestie zelf gebruikt, als dat achterhaald kan worden.

(7) Geachte minister,

(8) Geachte voorzitter / voorzittende,

Het toevoegen van een -e aan een tegenwoordig deelwoord (bijvoorbeeld voorzittende) is een manier om nieuwe genderoverkoepelende woorden te vormen. Zulke nieuwe benamingen kunnen in het begin ongewoon overkomen bij andere taalgebruikers, maar als ze vaak genoeg worden gebruikt, raken ze op den duur ingeburgerd.

Bijzonderheid

Het is aan te bevelen om aanduidingen als mevrouw of heer/meneer alleen te gebruiken als bekend is dat de geadresseerde als vrouw of man aangesproken wil worden. Bedrijven en organisaties kunnen dat bijvoorbeeld achterhalen door in contactformulieren te vragen of een persoon aangesproken wil worden met mevrouw, heer/meneer of alleen met de naam. Het is af te raden om het gender van iemand af te leiden uit iemands voornaam, uiterlijk of geregistreerde geslacht. Als de voorkeur van de geadresseerde niet bekend is of als het gender van de geadresseerde niet relevant is, is een aanhef met de voornaam of voorletter(s) en de achternaam aan te bevelen, bijvoorbeeld Beste Kim Verbeek.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen)
Taal en gender: brieven en e-mails (algemeen)

Aanhef voor een man
Aanhef voor een vrouw
Aanhef zonder genderaanduiding
Adressering aan bedrijven en instellingen
Adressering aan samenwonenden, koppels en gezinnen
Beste / Geachte (als aanhef)
Komma na aanhef

Bronnen

Wingerden, W. van (2021). De beste genderneutrale aanhef? ‘Beste’! Geraadpleegd op 17 oktober 2022 via https://doetietsmettaal.nl/2021/04/beste-genderneutrale-aanhef/.

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2020), p. 534-53; Check je e-mail en brief (2017), p.85-89; Vraagbaak Nederlands (2016), p. 206-207; Weg met slechte teksten! (2023), p. 82