Geachte meneer / Geachte mijnheer / Geachte heer

Geachte meneer / Geachte mijnheer / Geachte heer

(We werken momenteel aan een herziening van dit advies, met het oog op genderbewust taalgebruik.) 

Vraag

Wat is de juiste aanhef in een formele brief of e-mail aan een man?

Antwoord

De beste aanhef is Geachte heer of als zijn achternaam bekend is: Geachte heer [achternaam].

Toelichting

Een man wordt in een formele brief of e-mail aangeschreven met heer.

(1) Geachte heer [achternaam]

Als zijn naam niet bekend is, blijft die achterwege.

(2) Geachte heer

De combinaties geachte mijnheer of geachte meneer worden bij voorkeur niet gebruikt in de aanhef van een formele brief of e-mail. Mijnheer kan wel worden gebruikt als men iemand met een titel aanschrijft. Het woord geachte blijft dan achterwege.

(3) Mijnheer de minister

(4) Mijnheer de voorzitter

In brieven of e-mails met een minder formele stijl is er een toenemende tendens om mijnheer en meneer te gebruiken, bijvoorbeeld in combinatie met beste. Deze vormen zijn niet aan te raden in formele brieven en e-mails.

(4a) Beste mijnheer Wouters (informeel)

(4b) Beste meneer Wouters (informeel)

Bijzonderheid

In lopende tekst is het gebruik van meneer en mijnheer heel gewoon en in mondelinge aansprekingen wordt bijna uitsluitend meneer gebruikt.

(5a) Het derde agendapunt was de mail van de heer Wouters.

(5b) Het derde agendapunt was de mail van mijnheer Wouters.

(5c) Het derde agendapunt was de mail van meneer Wouters.

(6) Meneer Smeltink, wilt u hier plaatsnemen? (spreektaal)

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)

Adressering aan bedrijven en instellingen
Adressering aan een koppel of gezin
Adressering aan twee vrouwen of twee mannen
Geachte / Beste (als aanhef)
Geachte heer/mevrouw / geachte heer, mevrouw / geachte heer of mevrouw / geachte mevrouw, geachte heer
Geachte mevrouw / Geachte mevrouw,
Geachte mevrouw / Geachte mevrouw Jansen
Mejuffrouw / mevrouw
Mijne heren: verouderd?

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2012), p. 521; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 487; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 208-209; Protocol Praktisch (2002)

brief en e-mail,conventies


tao_adv (C)
302
j
brief,conventies
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:brief
01 January 2004
21 April 2017