Gender

Gender

Omschrijving

De term gender verwijst in de eerste plaats naar het geheel van sociale en culturele kenmerken van een bepaald geslacht. Bij ‘vrouwelijk’ en ‘mannelijk’ horen voor veel mensen tal van specifieke kenmerken en eigenschappen die traditioneel met deze twee begrippen worden geassocieerd, iets wat overigens van cultuur tot cultuur of van land tot land sterk kan verschillen. Een voorbeeld is het dragen van een jurk, wat in de westerse cultuur traditioneel als iets typisch vrouwelijks wordt gezien, omdat mensen dat (sinds zekere tijd) zo gewend zijn.

Daarnaast verwijst gender naar het geslacht waar een persoon zich het meest mee verbonden voelt of het geslacht waar iemand zich mee identificeert. Dat wordt ook wel genderidentiteit genoemd. Iemand kan bijvoorbeeld als jongen geboren worden en zich in de puberteit ontwikkelen tot iemand met een mannelijk lichaam, maar zich veel meer vrouw ‘voelen’, in die zin dat die persoon zich veel meer verbonden voelt met de sociale en culturele factoren die met vrouwen en vrouwelijkheid in verband worden gebracht. Deze beleving kan ook tijdens de levensloop verschuiven.

Zie ook

Geboortegeslacht
Genderbewust taalgebruik
Non-binair
Woordgeslacht