Formeel / informeel

Formeel / informeel

Omschrijving

Met het label ‘formeel’ worden varianten van de standaardtaal aangeduid die door veel taalgebruikers als vormelijk (‘stijf’) worden ervaren. ‘Informeel’ noemen wij die varianten die weliswaar correct zijn, maar toch als vormen van ‘los’ taalgebruik worden beschouwd. Het onderscheid tussen ‘formeel’ en ‘informeel’ komt in veel gevallen overeen met het onderscheid tussen ‘schrijftaal’ en ‘spreektaal’. Er zijn echter woorden en uitdrukkingen die als formeel worden beschouwd, maar niet beperkt zijn tot de schrijftaal (bijvoorbeeld echter in plaats van maar).

Zie ook

Schrijftaal / spreektaal

termentao_term
31