Stel een vraag

Stel een taalvraag over het Nederlands, bijvoorbeeld over spelling, grammatica of woordgebruik, aan de taaladviseurs van Taaladvies.net.

Nieuw

De nieuwste adviezen op Taaladvies.net.

Aardrijkskundige namen

Nederlandse namen voor landen en steden.

Taalkundige termen

Definities van veelvoorkomende taalkundige termen.

Naslagwerken

Overzicht van geraadpleegde naslagwerken.

Instanties

Overzicht van taaladviesdiensten en normalisatie-instituten in Nederland en Vlaanderen.

Over Taaladvies.net

Toelichting op de totstandkoming van de taaladviezen.


Tip: kijk voor de spelling van woorden op Woordenlijst.org.

Alfabetisch

0-9·A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z

Thematisch

Hoofdrubriek
» conventies (123)
» grammatica (439)
» informatieve vragen (14)
» spelling (537)
» tekst en conversatie (29)
» uitspraak (56)
» woordgebruik (1094)

Subrubriek
» aaneen, met woordteken of los (174)
» aardrijkskundige namen (58)
» afkortingen (63)
» brief en e-mail (38)
» cijfers en getallen (58)
» d, t, dt (12)
» Engelse werkwoorden (10)
» functie- en beroepsnamen (51)
» hoofdletter of kleine letter (110)
» klemtoon en intonatie (27)
» klinkers (52)
» lay-out (11)
» medeklinkers (59)
» merknamen (14)
» namen van instellingen en organisaties (27)
» naslagwerken en bronnen (2)
» officiële termen (17)
» persoonsnamen (104)
» stijl en formulering (173)
» symbolen (19)
» tekststructuur (9)
» tijdsaanduidingen (46)
» titulatuur (12)
» tussenklanken -s, -e, -en (20)
» tweeklanken (11)
» uitdrukkingen en vaste verbindingen (286)
» verwijs- en verbindingswoorden (117)
» vreemde woorden (127)
» wetgeving en normen (7)
» woordafbreking (24)
Leesteken
» aanhalingstekens (8)
» beletselteken (2)
» dubbele punt (1)
» gedachtestreepje (1)
» haakjes (3)
» komma (25)
» punt (10)
» puntkomma (2)
» schuine streep (2)
» uitroepteken (2)
» vraagteken (2)
» weglatingsteken (3)

Woord of woordcombinatie
» betekenis (402)
» correctheid (1123)
» gepastheid en aantrekkelijkheid (97)
» herkomst (58)
» woordgeslacht (42)

Woordgroep of zin
» enkelvoud of meervoud (81)
» nevenschikking (16)
» nevenschikking en onderschikking (41)
» ontkenning (19)
» samentrekking (24)
» woordvolgorde (42)
» zinsontleding (27)

Woordsoort
» bijvoeglijk naamwoord (283)
» bijwoord (175)
» lidwoord (46)
» telwoord (45)
» tussenwerpsel (6)
» voegwoord (67)
» voornaamwoord (145)
» voorzetsel (179)
» werkwoord (423)
» zelfstandig naamwoord (593)

Woordteken
» accenttekens (7)
» afkortingspunt (10)
» apostrof (25)
» klemtoonteken (8)
» koppelteken (56)
» trema (9)

Woordvorm
» afleiding (177)
» meervoud (103)
» naamvalsvormen (31)
» samenstelling (352)
» trappen van vergelijking (43)
» verbuiging (60)
» verkleinwoord (18)
» vervoeging (112)