Geachte heer/mevrouw / geachte heer, mevrouw / geachte heer of mevrouw / geachte mevrouw, geachte heer

Geachte heer/mevrouw / geachte heer, mevrouw / geachte heer of mevrouw / geachte mevrouw, geachte heer

(We werken momenteel aan een herziening van dit advies, met het oog op genderbewust taalgebruik.) 

Vraag

Wat is de juiste aanhef van een brief of e-mail aan iemand van wie u het geslacht niet weet?

Antwoord

Er zijn verschillende mogelijkheden, waaronder Geachte heer of mevrouw en Geachte heer/mevrouw gevolgd door de achternaam. Als u ook de achternaam van de aangeschrevene niet weet, is bijvoorbeeld Geachte mevrouw, geachte heer een goede keuze.

Toelichting

Wanneer u het geslacht en de achternaam van de aangeschrevene niet weet, zijn de volgende mogelijkheden correct:

(1a) Geachte heer of mevrouw,
(1b) Geachte mevrouw of heer,

(2a) Geachte heer, geachte mevrouw,
(2b) Geachte mevrouw, geachte heer,

(3a) Geachte heer,
Geachte mevrouw,
(3b) Geachte mevrouw,
Geachte heer,

(4a) Geachte heer/mevrouw,
(4b) Geachte mevrouw/heer,

(5a) Geachte heer, mevrouw,
(5b) Geachte mevrouw, heer,

Weet u de achternaam wel, dan zijn de vormen in (2) en (3) niet mogelijk. De volgende vormen zijn wel juist.

(1c) Geachte heer of mevrouw Jansen,
(1d) Geachte mevrouw of heer Jansen,

(4c) Geachte heer/mevrouw Jansen,
(4d) Geachte mevrouw/heer Jansen,

(5c) Geachte heer, mevrouw Jansen,
(5d) Geachte mevrouw, heer Jansen,

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)

Adressering aan bedrijven en instellingen
Adressering aan een koppel of gezin
Adressering aan twee vrouwen of twee mannen
Geachte / Beste (als aanhef)
Geachte meneer / Geachte mijnheer / Geachte heer
Geachte mevrouw / Geachte mevrouw,
Geachte mevrouw / Geachte mevrouw Jansen
Geachte mevrouw Van den Dries-Vermeulen / Geachte mevrouw Van den Dries
Mejuffrouw / mevrouw
Mijne heren: verouderd?

Naslagwerken

Nederlandse titulatuur (2011), p. 18; Schrijfwijzer (2012), p. 521; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 487; Tekstvorm geregeld (2011), p. 60; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 208-209

brief en e-mail,woordkeuze en stijl,zelfstandig naamwoord,conventies,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1685
j
brief,conventies,gepastheid,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies,woordgebruik;Subrubriek:brief;Woord of woordcombinatie:gepastheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
04 September 2013
21 April 2017