Genderoverkoepelende persoonsnamen

Genderoverkoepelende persoonsnamen

Omschrijving

Genderoverkoepelende persoonsnamen zijn benamingen als personeelslid, leerkracht, taalkundige of schoonmaakhulp. Ze worden gebruikt om te verwijzen naar vrouwen, mannen, non-binaire personen en personen in het algemeen.

In tegenstelling tot grammaticaal mannelijke of vrouwelijke benamingen hebben genderoverkoepelende benamingen in hun vorm geen aanwijzing voor een bepaald gender: ze bevatten geen achtervoegsels (bijvoorbeeld -ster of -er) of woorddelen (bijvoorbeeld -man of -vrouw) die met een bepaald gender geassocieerd kunnen worden, en er kan geen vrouwelijke variant van worden afgeleid.

Genderoverkoepelende benamingen worden ook wel genderneutrale benamingen genoemd. Die term wordt niet gebruikt op Taaladvies.net, omdat het woord neutraal verkeerde verwachtingen schept. Taal is immers zelden neutraal. De term genderoverkoepelend geeft beter weer dat het gaat om benamingen die alle genders omvatten.

Zie ook

Gender
Genderbewust taalgebruik
Non-binair
Woordgeslacht