Deelwoord

Deelwoord

Omschrijving

Een deelwoord (of: participium) is een vormcategorie van het werkwoord. Deelwoorden worden onderscheiden in tegenwoordige (bijvoorbeeld levend) en voltooide deelwoorden (bijvoorbeeld geleefd). Ze komen voor als deel van het gezegde, maar worden ook gebruikt als bijvoeglijke naamwoorden. Voorbeelden:

(1) Hij is met vlag en wimpel voor zijn examen geslaagd. (voltooid deelwoord; deel van samengestelde werkwoordstijd)

(2) Hij nam met zijn secretaresse de lopende zaken door. (tegenwoordig deelwoord; gebruikt als bijvoeglijk naamwoord)

Zie ook

Bijvoeglijk naamwoord
Tegenwoordig deelwoord
Voltooid deelwoord
Werkwoord
Werkwoordstijden

termentao_term
25