Dubbele achternaam bij kinderen

Dubbele achternaam bij kinderen

Vraag

Als een kind twee achternamen heeft – van elke ouder één – komt daar dan een spatie of een streepje tussen?

Antwoord

Tussen de twee achternamen komt een spatie, zowel in België als in Nederland. Bijvoorbeeld: Anne Visser Veldhuijzen, Arthur Peeters Willems.

Toelichting

Zowel in Nederland als in België kunnen kinderen in bepaalde gevallen een dubbele achternaam krijgen: de achternamen van beide ouders. Tussen de twee achternamen komt een spatie.

 • Visser Veldhuijzen
 • Çelik Postma
 • Jacobs Dubois
 • Maes Baldini

Welke naam vooraan staat en welke achteraan is in principe een vrije keuze. Als de ene ouder bijvoorbeeld Visser heet en de ander Veldhuizen, zijn er twee mogelijkheden voor de dubbele achternaam.

 • Visser Veldhuijzen
 • Veldhuijzen Visser

Deze keuze moet wel officieel worden vastgelegd bij het eerste kind dat een dubbele achternaam krijgt, en daarna consequent worden aangehouden bij latere kinderen.

Sommige achternamen (vooral in Nederland) bestaan nu al uit twee namen, zoals Veldhuijzen van Zanten of Van der Does de Bye. Ook met deze namen kunnen dubbele achternamen voor kinderen worden gemaakt, zoals Visser Veldhuijzen van Zanten of Van der Does de Bye Jansen.

Bijzonderheid

Een voorzetsel of lidwoord in de achternaam (van, de, der enzovoort) krijgt in Nederland een kleine letter als er een andere naam aan voorafgaat. Stel dat twee mensen die de Vries en Visser heten een kind krijgen met de voornaam Emma, dan blijft het tussenvoegsel de met kleine letter bij beide mogelijke achternaamcombinaties.

 • Emma de Vries Visser
 • Emma Visser de Vries

Zonder voornaam ervoor krijgt in dat eerste geval de een hoofdletter, omdat de eerste letter van een naam altijd een hoofdletter is.

 • mevrouw De Vries Visser
 • mevrouw Visser de Vries

In België geldt een ander gebruik: daar wordt de persoonsnaam altijd geschreven zoals op de identiteitskaart is aangegeven. In de meeste gevallen wordt het voorzetsel of lidwoord met een hoofdletter geschreven, ook wanneer de voornaam of voorletters voorafgaan.

 • Olivia De Smet Yilmaz
 • Olivia Yilmaz De Smet
 • mevrouw De Smet Yilmaz
 • mevrouw Yilmaz De Smet

Zie ook

Persoonsnamen (Leidraad 16.2)

De Villepin / de Villepin
J. Van den Berg / J. van den Berg
Mevrouw Van der Ven-Van Dijk / mevrouw Van der Ven-van Dijk

Bronnen

Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? Geraadpleegd op 28 november 2023 via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aangifte-geboorte-en-naamskeuze-kind/vraag-en-antwoord/achternaam-kind-kiezen.

Een familienaam kiezen. Geraadpleegd op 28 november 2023 via https://www.vlaanderen.be/gezin/kinderen/geboorte/een-familienaam-kiezen.