Mijne heren (als aanhef)

Mijne heren (als aanhef)

Vraag

Mag Mijne heren als aanhef in een brief of e-mail gebruikt worden?

Antwoord

Het is af te raden om mijne heren te gebruiken als algemene aanhef in een brief of e-mail. Deze aanhef is ouderwets en sluit andere genders dan mannen uit. Het is aan te bevelen om een specifieke aanhef als Beste collega’s of Geacht bestuur te gebruiken. Als dat niet mogelijk is, is Beste of Geachte, zonder verdere aanvulling, mogelijk als aanhef. Dat is vooral in België gebruikelijk.

Toelichting

Als de geadresseerde tot een bepaalde groep behoort, kan als aanhef Beste of Geachte gebruikt worden in combinatie met een woord dat een lid of leden van die groep (bijvoorbeeld klant, collega’s) aanduidt. Een genderoverkoepelende benaming heeft daarbij de voorkeur.

(1) Dag collega’s,

(2) Geachte genodigden,

(3) Beste medewerker (v/m/x),

(4) Beste klant,

Om verschillende mensen als groep aan te spreken, kan ook de groep waartoe de ontvanger behoort (commissie, raad, bestuur, team enzovoort) worden aangesproken, eventueel in combinatie met leden.

(5) Geachte leden van de werkgroep,

(6) Geacht bestuur,

(7) Beste redactie,

(8) Beste klantendienst,

Als de groep bestaat uit mensen met een verschillende rol, kan een aanhef als Beste allen, Dag allemaal of Beste mensen gebruikt worden.

Daarnaast kan eventueel Geachte of Beste zelfstandig als aanhef worden gebruikt. Dat is vooral in België gebruikelijk. Ook de meervoudsvormen Besten en Geachten zijn mogelijk. Die worden vooral in Nederland gebruikt. Het voordeel van zo’n aanhef is dat er geen gender wordt vermeld, waardoor iedereen zich erin kan herkennen. Het nadeel is dat die aanhef onpersoonlijk kan overkomen. Het is daarom aan te bevelen om waar mogelijk een naam of een zelfstandig naamwoord (zoals klant of collega’s) toe te voegen in de aanhef.

Bijzonderheid

Vooral in Nederland komt soms nog de aanhef L.S. voor, een afkorting van het Latijnse lectori salutem (‘groet aan de lezer’). Die aanhef komt op veel mensen ouderwets en onpersoonlijk over en is daarom niet aan te bevelen.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen)
Taal en gender: brieven en e-mails (algemeen)

Aanhef voor een man
Aanhef zonder genderaanduiding
Amice,  amica (als aanhef)
Beste / Geachte (als aanhef)
Mejuffrouw / mevrouw
Waarde (als aanhef)

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2020), p. 534-535; Tekstvorm geregeld (2011), p. 62; Vraagbaak Nederlands (2016), p. 206-207; Check je e-mail en brief (2017), p. 87

brief en e-mail,woordkeuze en stijl,conventies,woordgebruik


tao_adv (C)
546
j
brief,conventies,gepastheid,stijl
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:brief,stijl;Woord of woordcombinatie:gepastheid
01 January 2004
19 December 2016