Middens / kringen / milieus

Middens / kringen / milieus

Vraag

Is middens correct in de zin Er wordt in die middens veel gesjoemeld?

Antwoord

Ja, middens is standaardtaal in België. Kringen en milieus zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

In de standaardtaal zijn in het hele taalgebied kring (meervoud kringen) en milieu (meervoud milieus) gangbaar om groepen mensen te benoemen die met elkaar omgaan of met elkaar verbonden zijn.

(1) Hij verkeert het liefst in betere kringen.

(2) Iedereen ondergaat de invloed van het milieu waarin hij opgroeit.

Midden (meestal gebruikt in het meervoud: middens) in die betekenis is standaardtaal in België.

(3) Het aandeel kinderen dat uit lagere socio-economische middens komt, is relatief gezien veel te groot. [standaardtaal in België]

(4) Vanaf de zestiende eeuw beginnen die ideeën ook buiten de kerkelijke middens door te dringen. [standaardtaal in België]

Hoewel de meeste naslagwerken midden in deze betekenis als niet-standaardtalig beschouwen en sommige het gebruik ervan expliciet afkeuren, is het woord in België in de praktijk erg gebruikelijk en wordt het over het algemeen ook geaccepteerd. Er hoeft dan ook geen bezwaar tegen gemaakt te worden.

Midden is standaardtaal in het hele taalgebied in de uitdrukking in ons midden, in hun midden.

(5) Wanneer ben je weer in ons midden?

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 157; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 168; Taalwijzer (1998), p. 216, 190; Stijlboek VRT (2003), p. 161; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
996
j
betekenis,correctheid,meervoud,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
23 August 2013