Aanhef voor een man

Aanhef voor een man

Vraag

Hoe kun je een man aanspreken in een brief of e-mail?

Antwoord

Een brief of e-mail aan een man kan beginnen met Beste meneer/heer + achternaam, Dag meneer + achternaam of Geachte heer + achternaam. Een aanhef met geachte is formeel en vooral geschikt voor officiële contexten. De aanduidingen meneer/heer kunnen ook vervangen worden door de voornaam of de voorletter(s) van de geadresseerde, bijvoorbeeld Beste Peter Verbeek of Geachte O. Yilmaz.

Het is aan te bevelen om de aanduidingen meneer/heer alleen te gebruiken als bekend is dat de geadresseerde als man aangesproken wil worden. Bedrijven en organisaties kunnen dat bijvoorbeeld achterhalen door in contactformulieren te vragen hoe een persoon aangesproken wil worden. Het is af te raden om het gender van iemand af te leiden uit iemands voornaam, uiterlijk of geregistreerde geslacht. Als de voorkeur van de geadresseerde niet bekend is of als het gender van de geadresseerde niet relevant is, is een aanhef met de voornaam of voorletter(s) en de achternaam aan te bevelen.

In brieven of e-mails die gericht zijn aan iemand in een bepaalde functie, kan de functie in de aanhef worden vermeld, bijvoorbeeld Mijnheer de minister of Geachte directeur.

In informele contexten is een aanhef met alleen de voornaam mogelijk, bijvoorbeeld Beste Peter.

Toelichting

Een man kan in een brief of e-mail worden aangesproken met Beste meneer/heer + achternaam, Dag meneer + achternaam of Geachte heer + achternaam. De vorm mijnheer is steeds minder gangbaar in zulke combinaties; hij doet wat ouderwets aan. Vooral in Nederland worden na meneer of heer soms de voorletter(s) van de geadresseerde toegevoegd. Daar is geen bezwaar tegen.

(1a) Beste meneer Verbeek, / Beste heer Verbeek,

(2a) Dag meneer Vinks,

(3a) Geachte heer O. Yilmaz,

In plaats van heer/meneer + achternaam is ook voornaam of voorletter(s) + achternaam mogelijk.

(1b) Beste Peter Verbeek, / Beste P. Verbeek,

(2b) Dag Marco Vinks,

(3b) Geachte O. Yilmaz,

Een aanhef met Beste, zoals (1a) en (1b), is bruikbaar in allerlei (zakelijke) contexten, bijvoorbeeld in brieven of e-mails aan klanten. Ook een aanhef met Dag, zoals (2a) en (2b), is in zulke contexten bruikbaar. Voor sommige mensen voelt Dag informeler aan dan Beste, maar voor anderen is het juist omgekeerd.

Een aanhef met Geachte, zoals (3a) en (3b), is het meest formeel. Geachte roept een bepaalde afstand op en is daardoor geschikt voor allerlei officiële contexten, bijvoorbeeld juridische en academische contexten. Geachte is ook bruikbaar als men nadrukkelijk respect of beleefdheid wil uitdrukken, bijvoorbeeld in contacten met onbekenden of mensen die hiërarchisch hoger geplaatst zijn.

De meest informele aanhef is een aanhef met alleen de voornaam, zoals (4)-(6). Die is bruikbaar als men de geadresseerde persoonlijk kent, maar ook als men de geadresseerde op een gemoedelijke, ongedwongen manier wil aanspreken, bijvoorbeeld in commerciële mails van bedrijven. Ook minderjarigen worden gewoonlijk met de voornaam aangesproken.

(4) Beste Peter,

(5) Hallo Osman,

(6) Goedemorgen Marco,

Om een man aan te spreken in zijn functie, wordt van oudsher de aanhef Mijnheer de + functiebenaming gebruikt, zoals in (7a).

(7a) Mijnheer de minister,

In zulke gevallen zijn ook meneer de + functiebenaming of Geachte + functiebenaming mogelijk.

(7b) Meneer de minister,

(7c) Geachte minister,

(8a) Meneer de directeur,

(8b) Geachte directeur,

Een aanhef met een functiebenaming is vooral bruikbaar in officiële contexten.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen)
Taal en gender: brieven en e-mails (algemeen)

Aanhef voor een vrouw
Aanhef voor een non-binaire persoon
Aanhef zonder genderaanduiding
Adressering aan bedrijven en instellingen
Adressering aan samenwonenden, koppels en gezinnen
Beste / Geachte (als aanhef)
Mijne heren (als aanhef)
Komma na aanhef

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2020), p. 534-535; Vraagbaak Nederlands (2016), p. 206-207; Check je e-mail en brief (2017), p. 85-89; Weg met slechte teksten! (2023), p. 82

brief en e-mail,conventies


tao_adv (C)
302
j
brief,conventies
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:brief
01 January 2004
21 April 2017