Amice / amices

Amice / amices

(We werken momenteel aan een herziening van dit advies, met het oog op genderbewust taalgebruik.) 

Vraag

Wat is het meervoud van amice?

Antwoord

Het meervoud van amice is amices.

Toelichting

Het woord amice wordt soms gebruikt als aanhef in een brief of e-mail. Het is de aanspreekvorm (de vocativus) van het Latijnsewoord amicus, dat ‘vriend’ betekent.

In het Nederlands is amice, dat als [aamietsj∂], [aamies∂] of [aamies] wordt uitgesproken, geherinterpreteerd als een uit het Frans afkomstig woord: het was niet goed herkenbaar als een Latijns woord. Daardoor is niet het patroon van de Latijnse meervoudsvorming (amicus – amici) gevolgd, maar het Franse patroon: amiceamices. De zeldzame vrouwelijke vormen amica en amicae zijn wel volgens de Latijnse regels gevormd.

Amice kan in het algemeen beter vermeden worden. De gewone zakelijke aanhef is Geachte heer/mevrouw; in minder formele gevallen is Beste mogelijk. Daarnaast wordt onder vakgenoten in bepaalde beroepssectoren Waarde gebruikt. Amice komt soms nog voor als aanspreking in kringen van politici, professoren, artsen, advocaten, en in sommige studentenkringen, maar een neutraal woord is het niet. Het zelfstandig naamwoord amice staat als aanhef overigens op zichzelf: er staat geen naam achter.

Zie ook

Casussen/ casus
Catalogussen / catalogi
Centrums/ centra, museums / musea
Collegae / collega’s
Datums /data
Geachte / Beste (als aanhef)
Mijne heren: verouderd?
Quotums / quota / quota’s
Scampi / scampi’s
Waarde heer Jansen (als aanhef)

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2005), p. 401; Zakelijk corresponderen (2002), p. 37

brief en e-mail,enkelvoud of meervoud,conventies,grammatica


tao_adv (C)
58
j
brief,enkelvoud_of_meervoud,stijlzelfstandig_naamwoord,vreemde_woorden
Subrubriek,Woordgroep of zin
Subrubriek:brief,vreemde_woorden;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud
01 January 2004
01 June 2016