Waarde heer Jansen (als aanhef)

Waarde heer Jansen (als aanhef)

(We werken momenteel aan een herziening van dit advies, met het oog op genderbewust taalgebruik.) 

Vraag

Mag Waarde heer Jansen als aanhef in een brief of e-mail gebruikt worden?

Antwoord

In een zakelijk contact kan de aanhef het best met Geachte heer Jansen beginnen. Wordt iemand vooral als bekende aangeschreven, dan is Beste Cees een betere keuze. Waarde is niet zonder meer bruikbaar.

Toelichting

Een aanhef die begint met Waarde houdt het midden tussen het afstandelijke Geachte en het amicale Beste. Het gebruik van Waarde als aanhef drukt uit dat de schrijver de aangeschrevene kent en als gewaardeerd vakgenoot aanschrijft.

De aanhef Waarde is het gebruikelijkst onder niet-directe collega’s: mensen die buiten de dagelijkse werkvloer met elkaar samenwerken of samengewerkt hebben, bijvoorbeeld in een bestuur of een projectgroep, in een vergelijkbare functie bij een andere organisatie of in een vrij beroep (advocaat, arts, dominee, notaris en dergelijke). Het is ongebruikelijk Waarde te gebruiken voor een hogergeplaatste persoon.

Het is af te raden Waarde zelfstandig als aanhef te gebruiken. Na Waarde volgt een voornaam of een achternaam, of een woord als collega.

1. Waarde Frederike,

2. Waarde heer Kist,

3. Waarde collega,

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)

Amice / amices
Geachte / Beste (als aanhef)
Mijne heren: verouderd?

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2005), p. 401; Zakelijk corresponderen (2002), p. 37

brief en e-mail,woordkeuze en stijl,teksten schrijven,zelfstandig naamwoord,conventies,woordgebruik,teksten schrijven,grammatica


tao_adv (C)
1417
j
brief,conventies,gepastheid,persoonsnamen,tekst_en_conversatie,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies,tekst_en_conversatie,woordgebruik;Subrubriek:brief,persoonsnamen;Woord of woordcombinatie:gepastheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
04 May 2009
04 February 2014