Zelfstandig naamwoord

Zelfstandig naamwoord

Omschrijving

Zelfstandige naamwoorden (of: substantieven) zijn woorden die een ‘zelfstandigheid’ aanduiden. Het kan hierbij gaan om personen, zaken, eigenschappen, gebeurtenissen, gevoelens enzovoort. Zelfstandige naamwoorden kunnen worden gecombineerd met een aanwijzend voornaamwoord die/dat. De meeste zelfstandige naamwoorden kunnen bovendien van ‘getal’ veranderen. Uitzonderingen zijn zelfstandige naamwoorden (zoals fruit, vee, politie) die alleen een enkelvoudsvorm hebben en zelfstandige naamwoorden (zoals hersenen, hurken) die alleen een meervoudsvorm hebben. Voorbeelden (waarin het zelfstandig naamwoord cursief is weergegeven):

(1a) Hij heeft een dure fiets. (enkelvoud)

(1b) Hij heeft drie dure fietsen. (meervoud)

(2) Jan heeft de laatste maanden helemaal afgezonderd in zijn studeerkamer aan zijn proefschrift zitten werken en heeft met veel pijn en moeite de definitieve versie gereed gekregen.

Ook eigennamen (zoals Jan, Utrecht, Grolsch) zijn zelfstandige naamwoorden.

Zie ook

Getal
Telbaar
Voornaamwoord
Zelfstandig-naamwoordgroep

termentao_term
110