Goeiedag / goededag / goeiendag / goedendag

Goeiedag / goededag / goeiendag / goedendag

Vraag

Welke begroeting is correct gespeld: goeiedag, goededag, goeiendag of goedendag?

Antwoord

Al deze vormen zijn correct: goedendag, goeiendag, goeiedag en goededag.

Toelichting

Van oorsprong was goedendag een woordgroep, waarin het bijvoeglijk naamwoord goede een naamvals-n had: goeden dag. Toen de woordgroep aaneengroeide tot één woord, is die naamvals-n bewaard gebleven – zowel in de vorm goedendag als in de informelere variant goeiendag. Hetzelfde verschijnsel is te zien bij goedenavond / goeienavond.

Bij de begroetingen met morgen, middag en nacht is de oude naamvals-n verdwenen.

(1) goedemorgen/goeiemorgen

(2) goedemiddag/goeiemiddag

(3) goedenacht/goeienacht

Omdat de n bij deze woorden in de uitspraak niet te horen is, zijn de woorden in het moderne Nederlands zonder de n ingeburgerd geraakt, en ook op die wijze officieel vastgelegd in de woordenboeken en -lijsten.

De vormen goededag, goeiedag, goedeavond en goeieavond komen in de praktijk ook voor, en kunnen eveneens als correct worden beschouwd.

Zie ook

Drie gevallen waarin we de hoofdregel niet toepassen (Leidraad 8.2)
Samenstelling van bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord (algemeen)
Taal en gender: brieven en e-mails (algemeen)
Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen)

Aanhef zonder genderaanduiding
Beste / Geachte (als aanhef)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Prisma handwoordenboek Nederlands (2014); Koenen (2006); Schrijfwijzer (2012), p. 419; Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijvoeglijk naamwoord,naamvallen,samenstellingen,tussen-n en tussen-s,tussenwerpsel,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica


tao_adv (C)
1722
j
aaneen,bijvoeglijk_naamwoord,grammatica,naamvalsvormen,samenstelling,spelling,tussenklanken,tussenwerpsel,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:grammatica,spelling;Subrubriek:aaneen,tussenklanken;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,tussenwerpsel,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:naamvalsvormen,samenstelling
19 August 2014
15 November 2015