Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vraagbaak Nederlands (2005)

Tiggeler, E. (2005). Vraagbaak Nederlands: Van spelling tot stijl: snel een helder antwoord op praktijkvragen over taal (5e dr.). Den Haag: Sdu.