Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Schrijfwijzer (2012)

Renkema, J. (2012). Schrijfwijzer (5e editie). Amsterdam: Boom.