Prof. dr. em. / prof. em. dr. / em. prof. dr.

Prof. dr. em. / prof. em. dr. / em. prof. dr.

(We werken momenteel aan een herziening van dit advies, met het oog op genderbewust taalgebruik.) 

Vraag

Welke volgorde heeft de voorkeur: prof. dr. em., prof. em. dr. of em. prof. dr.?

Antwoord

De voorkeur gaat naar em. prof. dr.

Toelichting

Een hoogleraar die met pensioen is, is een gepensioneerd hoogleraar. Vaak heeft hij het recht gekregen om de titel emeritus hoogleraar te voeren (vergelijk ereleraar en eresecretaris). Emeritus is hier een bijvoeglijk naamwoord – daarom staat er geen koppelteken tussen emeritus en hoogleraar. Het bijvoeglijk naamwoord kan ook als zelfstandig naamwoord voorkomen: een emeritus, een emerita, twee emeriti.

Net als docent en hoofddocent is hoogleraar een functieaanduiding: hoogleraar Nederlandse taalkunde, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, hoogleraar in Antwerpen, een emeritus hoogleraar.

Een hoogleraar wordt aangesproken met professor. Het is niet gebruikelijk het woord emeritus voor een gepensioneerd hoogleraar aan die aanspreektitel toe te voegen. Als aanschrijftitel gebruiken we professor (net als doctor, meester, ingenieur en emeritus) nooit voluit: we korten het woord altijd af tot prof. Een universitaire titel als prof. staat immer voor een academische titel als dr., mr., ir. Naar goed gebruik wordt de afkorting prof. altijd gevolgd door de academische, wetenschappelijke titel – indien men die heeft, en dat is heden ten dage bijna steeds het geval.

In België wordt in de aanschrijving vaak melding gemaakt van de status van emeritus. In Nederland gebeurt dat minder.

In combinatie met, bijvoorbeeld, prof. dr. kan de afkorting van emeritus – em. – op drie plaatsen staan: prof. dr. em., prof. em. dr. en em. prof. dr. Alle drie die mogelijkheden komen in de praktijk voor. Titulatuurgidsen geven geen uitsluitsel over de volgorde.

De minst verkieslijke volgorde is die waarbij em. na dr. staat: emeritus is geen academische titel, en bijgevolg kan de afkorting em. niet na dr. staan. Bovendien zou de volgorde dr. em. de suggestie kunnen wekken dat emeritus op doctor slaat, wat niet zinvol is. Iemand kan immers niet worden gepensioneerd in een academische graad (doctor), maar wel in een universitaire functie (hoogleraar). Ook de volgorde waarbij em. tussen prof. en dr. staat, sluit die interpretatie niet uit.

Wegens de ondubbelzinnigheid en de parallellie met de volledige aanduiding emeritus hoogleraar (cf. emeritus procureur-generaal, emeritus predikant, emeritus Kamervoorzitter enzovoort) gaat de voorkeur naar em. prof. dr.

Zie ook

Titulatuur in België (algemeen)
Titulatuur in Nederland (algemeen)
Vermelding titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
Volgorde titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)

Naslagwerken

Titulatuurgids (1995)

afkortingen,bijvoeglijk naamwoord,brief en e-mail,titulatuur,woordvolgorde,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica,conventies


tao_adv (C)
1226
j
afkortingen,bijvoeglijk_naamwoord,brief,conventies,functienamen,persoonsnamen,spelling,titulatuur,woordvolgorde,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin
Hoofdrubriek:conventies,spelling;Subrubriek:afkortingen,brief,functienamen,persoonsnamen,titulatuur;Woordgroep of zin:woordvolgorde;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
21 April 2017