Ad / à € 50,-

Ad / à € 50,-

Vraag

Wat is correct: 10 stuks ad € 50,- of 10 stuks à € 50,-?

Antwoord

Correct is: 10 stuks à € 50,- (’50 euro per stuk’). Om een volledig bedrag uit te drukken, kan er wel staan: een rekening ad € 500,- (’ten bedrage van 500 euro’).

Toelichting

Het aan het Frans ontleende voorzetsel à wordt in het Nederlands (onder meer) gebruikt in de betekenis ‘per eenheid’, ‘per stuk’. Dat gebruik komt vooral in Nederland voor.

(1) Ik heb 20 meter van deze stof besteld à € 7,50.

(2) 4 kilo à 3 euro maakt in totaal 12 euro.

(3) Ze kocht acht blikjes cola à € 1,25.

Het aan het Latijn ontleende voorzetsel ad wordt in het Nederlands onder meer gebruikt in de betekenis ’tot, tegen (een bedrag of percentage van)’, ’ten bedrage van’. Ad is een formeel, schrijftalig woord en wordt haast uitsluitend in Nederland gebruikt.

(4) De spaarrente ad 2,5% wordt jaarlijks op uw rekening gestort.

(5) De rekening ad € 500,- volgt aan het eind van de maand.

(6) Wij verzoeken u vriendelijk per omgaande een aanbetaling ad € 150,- te doen.

Zie ook

A rato van
Aan / à / tegen / voor (bij prijsaanduiding)
Ad. / ad
Ad random / at random

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009); Koenen (2006); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Verschueren (1996); Schrijfwijzer (2012), p. 316

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,het juiste voorzetsel,woordgebruik


tao_adv (C)
21
j
betekenis,correctheid,herkomst,stijl,voorzetsel,vreemde_woorden,woordgebruik 
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort
Subrubriek:stijl,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid,herkomst;Woordsoort:voorzetsel
01 January 2004
22 January 2014