Mevrouw dr. A. Verschoor / dr. A. Verschoor

Mevrouw dr. A. Verschoor / dr. A. Verschoor

Vraag

Moet in de adressering van een brief de aanduiding mevrouw of de heer worden toegevoegd voor de naam en (de afkorting van) academische titels?

Antwoord

In de adressering van een brief kan mevrouw of de heer worden toegevoegd voor de naam en (de afkorting van) academische titels als u weet dat de geadresseerde als vrouw of man aangesproken wil worden. Als de voorkeur van de geadresseerde niet bekend is of als het gender van de geadresseerde niet relevant is, kan in de adressering volstaan worden met de voorletter(s) of voornaam van de geadresseerde.

Toelichting

Adressering

In de adressering van een brief kan de aanduiding mevrouw of de heer voor de naam worden geschreven, bijvoorbeeld: Mevrouw Anna Verschoor, De heer M. Smits. Het is aan te bevelen om die aanduidingen alleen te gebruiken als bekend is dat de geadresseerde als vrouw of man aangesproken wil worden. Bedrijven en organisaties kunnen dat achterhalen door in contactformulieren te vragen hoe een persoon aangesproken wil worden, bijvoorbeeld met mevrouw of heer, of alleen met de voor- en achternaam. Het is af te raden om het gender van iemand af te leiden uit iemands voornaam, uiterlijk of geregistreerde geslacht.

Eventuele academische titels kunnen toegevoegd worden, maar kunnen ook achterwege blijven.

 • Mevrouw prof. dr. Anna Verschoor / Mevrouw Anna Verschoor / Prof. dr. Anna Verschoor / Anna Verschoor
 • De heer prof. dr. Osman Yilmaz / De heer Osman Yilmaz / Prof. dr. Osman Yilmaz / Osman Yilmaz
 • Mevrouw prof. A.J. de Vries LLM, MA, BSc / Mevrouw A.J. de Vries / A.J. de Vries
 • De heer dr. M. Smits / De heer M. Smits / M. Smits
 • De heer G.J. Bunninghs BSc / De heer G.J. Bunninghs / G.J. Bunninghs
 • Dr. Sam Fadil / Sam Fadil

Ondertekening

In de ondertekening van een brief of e-mail kan, indien gewenst, mevrouw of de heer worden toegevoegd aan de naam (en eventuele titels). Zo maakt de persoon die ondertekent duidelijk hoe die aangesproken wil worden.

 • Mevrouw prof. Nadia Hassani LLM, MA, BSc
 • De heer R.Q. Leeuwisse

Een andere mogelijkheid is om in de ondertekening van een brief of e-mail de voornaamwoorden te vermelden van de persoon die ondertekent. Ook dat is een manier om duidelijk te maken dat men als vrouw, man, of anders aangesproken wil worden.

 • Prof. dr. Nadia Hassani (zij/haar)
 • R.Q. Leeuwisse (hij/zijn)
 • R.Q. Leeuwisse (zij/haar)
 • R.Q. Leeuwisse (die/diens)
 • Dr. Sam Fadil (die/diens)
 • Prof. dr. Els De Grote (die/hen/hun)

Lopende tekst

In lopende tekst, dus niet per se in brieven, kan bij namen met voornaam of voorletter(s) en eventuele titels mevrouw of de heer toegevoegd worden als bekend is dat de geadresseerde op die manier aangesproken wil worden en als men het gender uitdrukkelijk kenbaar wil maken. Die aanduidingen kunnen ook achterwege blijven.

(1a) Het voorstel is ingediend door de heer M. Smits, mevrouw A. Verschoor en de heer G.J. Bunninghs.

(1b) Het voorstel is ingediend door dr. M. Smits, mevrouw prof. dr. A. Verschoor en G.J. Bunninghs BSc.

(1c) Het voorstel is ingediend door M. Smits, A. Verschoor en G.J. Bunninghs.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Taal en gender: brieven en e-mails (algemeen)
Titels en titulatuur in België (algemeen)
Titels en titulatuur in Nederland (algemeen)
Vermelding titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
Volgorde titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)

Adressering aan samenwonenden, koppels en gezinnen
Dr, ir, mr / dr., ir., mr.
Prof. dr. em. / prof. em. dr. / em. prof. dr.

Naslagwerken

Nederlandse titulatuur (2016); Tekstvorm geregeld (2011), p. 109-110; Schrijfwijzer (2020), p. 531-533

afkortingen,brief en e-mail,woordkeuze en stijl,titulatuur,spelling,conventies,woordgebruik

  • tao_adv (C)
  220
  j
  afkortingen,brief,conventies,functienamen,gepastheid,persoonsnamen,titulatuur
  Subrubriek,Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie
  Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:afkortingen,brief,functienamen,persoonsnamen,titulatuur;Woord of woordcombinatie:gepastheid
  01 January 2004
  04 May 2017