Adressering aan een koppel of gezin

Adressering aan een koppel of gezin

Vraag

Hoe adresseer ik een brief aan een (gehuwd) koppel of een gezin?

Antwoord

Officiële regels zijn er niet, maar er zijn wel richtlijnen. Het adresseren aan een koppel of een gezin kan op verschillende manieren gebeuren. Daarbij is er ook een verschil tussen Nederland en België, omdat in Nederland gehuwde mensen de naam van hun partner kunnen dragen, en in België niet.

Toelichting

Adressering in Nederland

In Nederland kunnen mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan een dubbele achternaam hebben (de naam van de partner in combinatie met de eigen geboortenaam) of de naam van hun partner dragen. Bij koppels is het doorgaans de vrouw die de naam van de man (erbij) draagt, maar ook de man kan ervoor kiezen de naam van de vrouw over (of erbij) te nemen.

Adressering aan gehuwden kan dan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

–   De heer W. Jansen en mevrouw G. Jansen-de Graaf
    Keizersgracht 18
    1016EA Amsterdam

–   De heer en mevrouw Jansen-de Graaf

–   De heer en mevrouw Jansen

Als u de titels van (een van) de partners wilt vermelden, noem beide personen dan apart. Vermeld de titel bij de juiste persoon.

–   De heer drs. W. Jansen en mevrouw mr. G. Jansen-de Graaf

–   De heer prof. dr. F. Erkelens en mevrouw C. Erkelens-de Boer

Gezinnen kunnen als volgt geadresseerd worden:

–   Familie Jansen-de Graaf

–   Familie Jansen

Bij ongetrouwde koppels of bij twee getrouwde mensen die elk hun eigen achternaam gebruiken, worden in de adressering beide personen genoemd, ieder met hun eigen voorletters.

–   De heer A. de Vries en mevrouw E. de Boer

Als de familienaam van een van de partners niet bekend is, kan bijvoorbeeld als volgt geadresseerd worden:

–   De heer Jansen en partner

–   De heer W. Jansen en partner

Adressering in België

In België behouden beide partners bij het huwelijk hun eigen achternaam. Adressering aan gehuwden verschilt in België dus niet van adressering aan ongehuwde koppels.

Adressering aan (gehuwde) koppels gebeurt doorgaans op een van de volgende manieren:

–   De heer K. Van den Dries en mevrouw L. Vermeulen
    Regentschapsstraat 114
    1000 Brussel

–   De heer Van den Dries en mevrouw Vermeulen

–   De heer en mevrouw Van den Dries-Vermeulen

Gezinnen kunnen als volgt geadresseerd worden:

–   Familie Van den Dries-Vermeulen

Als de familienaam van een van de partners niet bekend is, kan bijvoorbeeld als volgt geadresseerd worden:

–   De heer Van den Dries en partner

–   De heer K. Van den Dries en partner

Bijzonderheid

Soms wordt de heer afgekort tot dhr. en mevrouw tot mevr. of mw.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)

De heer dr. A. Jansen / dr. A. Jansen
Geachte heer/mevrouw / geachte heer, mevrouw / geachte heer of mevrouw / geachte mevrouw, geachte heer
Geachte / Beste
Geachte meneer / Geachte mijnheer / Geachte heer
Geachte mevrouw / Geachte mevrouw,
Geachte mevrouw / Geachte mevrouw Jansen
Geachte mevrouw Van den Dries-Vermeulen / Geachte mevrouw Van den Dries
Adressering aan bedrijven en instellingen
Adressering aan twee vrouwen of twee mannen

Bronnen

VRT.Taalnet. Adressering. Geraadpleegd op 10 september 2013 via https://vrttaal.net/taaladvies-spelling/adressering.

Onze Taal. Briefaanhef aan een gezin / stel. Geraadpleegd op 10 september 2013 via https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/briefaanhef-aan-een-gezin-stel.

Naslagwerken

Vraagbaak Nederlands (2005), p. 217; Schrijfwijzer (2012), p. 519; Taalboek Nederlands (2011), p. 430

brief en e-mail,conventiestao_adv (C)
25
j
brief,conventies
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:brief
01 January 2004
10 January 2019