Processen-verbalen / proces-verbalen / processen-verbaal

Processen-verbalen / proces-verbalen / processen-verbaal

Vraag

Wat is het meervoud van proces-verbaal: processen-verbalen, proces-verbalen of processen-verbaal?

Antwoord

Correct zijn processen-verbaal en proces-verbalen. De gebruikelijkste meervoudsvorm is processen-verbaal, maar proces-verbalen komt ook geregeld voor.

Toelichting

In proces-verbaal is het tweede gedeelte (verbaal) een bijvoeglijk naamwoord dat als nabepaling functioneert bij het zelfstandig naamwoord proces. De letterlijke betekenis van proces-verbaal is ‘woordelijk proces’. Een vergelijkbaar woord is secretaris-generaal (‘algemeen secretaris’). In het meervoud krijgt het zelfstandig naamwoord (het kernwoord) een meervoudsuitgang: processen-verbaal, secretarissen-generaal.

Sommige taalgebruikers vatten proces-verbaal echter in zijn geheel op als een zelfstandig naamwoord. Dat is niet verwonderlijk omdat het verbaal (meervoud de verbalen) op zich als zelfstandig naamwoord voorkomt in dezelfde betekenis als proces-verbaal. Vandaar dat ook proces-verbalen als meervoud voorkomt. Die meervoudsvorm is correct, al is processen-verbaal gebruikelijker.

De meervoudsvorm processen-verbalen, waarbij de twee delen in het meervoud gezet worden, is weinig gebruikelijk.

Zie ook

Advocaat-generaals / advocaten-generaal
Collega’s-professoren / collega-professoren
Fiats Punto / Fiat Punto’s
Kandidaten-voorzitters / kandidaat-voorzitters
Ministers-president / minister-presidenten / ministers-presidenten
Miss Belgiës / Missen België / Misses België
Salto mortale’s / salto mortales
Tolk-vertalers / tolken-vertalers; vertaler-tolken / vertalers-tolken

Naslagwerken

ANS (1997), p. 165-166 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 271, p. 375; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 195; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 79, WNT

correctheid en betekenis,meervoudsvormen,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
676
j
correctheid,grammatica,meervoud,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,spelling;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud,samenstelling
01 January 2004
13 October 2014