Generiek / specifiek gebruikte persoonsnamen

Generiek / specifiek gebruikte persoonsnamen

Omschrijving

Sommige grammaticaal mannelijke of vrouwelijke woorden die personen aanduiden, zoals politieman of politievrouw, worden alleen gebruikt voor één gender. Ze hebben alleen een (gender)specifieke betekenis: ‘man die …’ of ‘vrouw die …’.

Andere persoonsnamen hebben naast die specifieke betekenis ook een generieke betekenis (‘iemand die …’). Veruit de meeste persoonsnamen met een generieke betekenis zijn grammaticaal mannelijk. Voorbeelden zijn lezer, minister en politieagent. Dat soort mannelijke persoonsnamen wordt niet alleen gebruikt voor mannen, maar ook voor vrouwen en non-binaire personen, voor mensen van wie het gender niet bekend of niet relevant is of voor een gemengde groep. Bij de grammaticaal vrouwelijke benamingen worden alleen secretaresse en vroedvrouw soms generiek gebruikt.

Zie ook

Gender
Genderbewust taalgebruik
Non-binair
Woordgeslacht