Dr, ir, mr / dr., ir., mr.

Dr, ir, mr / dr., ir., mr.

Vraag

Krijgen de afkortingen van academische titels altijd een punt?

Antwoord

Achter de afkortingen van academische titels hoort altijd een punt. Schrijf dus dr., drs., ing., ir., lic., mr., prof. enzovoort.

Toelichting

Elk van de bovenstaande voorbeelden is een afkorting in de specifieke betekenis van het woord (echte afkorting). We spreken de afkortingen uit als de woorden waar ze voor staan: doctor, doctorandus, ingenieur, licentiaat, meester, professor. Dergelijke afkortingen schrijven we met een punt: dr., drs. enzovoort.

We gebruiken bovendien alleen een hoofdletter als die ook in het afgekorte woord voorkomt. De afgekorte titels doctor, doctorandus enzovoort schrijven we met een kleine letter. Daarom schrijven we ook de afkortingen met een kleine letter.

Zie ook

Afkortingen (Leidraad 17.1)
Hoofdletter uit respect (Leidraad 16.7)
Titulatuur in België (algemeen)
Titulatuur in Nederland (algemeen)
Vermelding titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
Volgorde titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)

Afkortingen van de dagen van de week
Afkortingen van de namen van de maanden
Bachelor, master (hoofdletter?)
Cm. / cm, kg. / kg
Jonkheer (hoofdletter?)
J.l. / jl.
Mevrouw dr. A. Verschoor / dr. A. Verschoor
Prof. dr. em. / prof. em. dr. / em. prof. dr.

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

afkortingen,hoofdletter of kleine letter,titulatuur,zelfstandig naamwoord,spelling,conventies,grammatica


tao_adv (C)
218
j
afkortingen,afkortingspunt,functienamen,hoofdletter,persoonsnamen,spelling,titulatuur,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordteken,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:afkortingen,functienamen,hoofdletter,persoonsnamen,titulatuur;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordteken:afkortingspunt
01 January 2004
04 May 2017