Prof.( )dr.

Prof.( )dr.

Vraag

Zet je een spatie tussen opeenvolgende afgekorte academische titels?

Antwoord

Ja, tussen bijvoorbeeld prof. dr. komt een spatie.

Toelichting

Opeenvolgende afkortingen volgen de basisregel dat woorden van elkaar gescheiden worden door een spatie. Alleen als de afgekorte woorden tezamen een afkorting vormen, vervalt de spatie: a.s., a.u.b., m.b.v., n.a.v., z.o.z. enzovoort. In verzorgd zetwerk wordt tussen voorletters en in afkortingen als v.d. bij voorkeur een halve spatie (of dunspatie) geplaatst. Als dat niet mogelijk is, komt deze spatie doorgaans te vervallen (bijvoorbeeld: de heer G.B. v.d. Vliet).

Zie ook

Vermelding titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
Volgorde titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)

Prof. dr. em. / prof. em. dr. / em. prof. dr.

Naslagwerken

Taalbaak 39.1; Handboek Bedrijfscorrespondentie (1993), p. 36, 43; Alles over leestekens (1997), p. 8; Redactiewijzer (1997), p. 122; Schrijfwijzer (1995), p. 152

afkortingen,brief en e-mail,titulatuur,spelling,conventies


tao_adv (C)
678
j
afkortingen,brief,conventies,functienamen,persoonsnamen,titulatuur
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:afkortingen,brief,functienamen,persoonsnamen,titulatuur
01 January 2004
21 April 2017