Drugs wordt / worden verhandeld

Drugs wordt / worden verhandeld

Vraag

Wat is correct: Er worden veel drugs verhandeld of Er wordt veel drugs verhandeld?

Antwoord

Er worden veel drugs verhandeld is zeker correct. Drugs wordt ook vaak met een enkelvoudige persoonsvorm  gecombineerd (Er wordt veel drugs verhandeld), maar het is onduidelijk of dat gebruik tot de standaardtaal gerekend kan worden.

Toelichting

Het woord drugs is een meervoudig woord: het is het meervoud van drug (‘verdovend of hallucinogeen middel’). Je kunt spreken van één drug en meerdere drugs. Als een meervoudig woord het onderwerp van de zin is, hoort daar een meervoudige persoonsvorm bij.

(1a) De in beslag genomen drugs zullen worden vernietigd.

(2a) De veroordeelde leefde in een omgeving waar veel drugs worden gebruikt.

(3a) In grote steden zijn drugs gemakkelijk te verkrijgen.

(4a) Drugs zijn een wereldwijd probleem.

Toch komen ook zinnen als Er wordt drugs verhandeld, met een enkelvoudige persoonsvorm, veel voor. Dat komt doordat drugs steeds vaker als een enkelvoudig begrip wordt gezien, als een soort verzamelnaam voor verschillende hallucinogene middelen.

Hoewel drugs frequent met een enkelvoudige persoonsvorm gebruikt wordt, ook door standaardtaalsprekers, is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of we gevallen als er wordt drugs verhandeld tot de standaardtaal kunnen rekenen.

(1b) De in beslag genomen drugs zal worden vernietigd. (status onduidelijk)

(2b) De veroordeelde leefde in een omgeving waar veel drugs wordt gebruikt. (status onduidelijk)

(3b) In grootsteden is drugs gemakkelijk te verkrijgen. (status onduidelijk)

(4b) Drugs is een wereldwijd probleem. (status onduidelijk)

Zie ook

Antibiotica werkt / werken goed (de -)
Chips is / zijn
Data is / zijn onderzocht (de -)
Elektronica werkt / werken goed
Daarmee is / zijn korte metten gemaakt
Mazelen is / zijn
Media schrijft / schrijven (de -)
Rails ligt / liggen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2022); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma handwoordenboek Nederlands (2014)