Antibiotica werkt / werken goed (de -)

Antibiotica werkt / werken goed (de -)

Vraag

Wat is correct: De antibiotica werkt goed of De antibiotica werken goed?

Antwoord

De antibiotica werken goed is correct. De antibiotica werkt goed komt ook voor, maar het is niet duidelijk of dat gebruik wel of niet tot de standaardtaal gerekend kan worden.

Toelichting

Het woord antibiotica is een meervoudig woord: het is het meervoud van antibioticum. Je kunt spreken van één antibioticum en meerdere antibiotica. Als een meervoudig woord het onderwerp van de zin is, hoort daar een meervoudige persoonsvorm bij. Dus net zoals De pillen werken goed juist is, is ook De antibiotica werken goed juist.

Toch komen ook zinnen als De antibiotica werkt goed, met een enkelvoudige persoonsvorm, veel voor. Dat komt doordat antibiotica steeds vaker als een enkelvoudig begrip wordt gezien, als een soort synoniem van geneesmiddel. Het enkelvoud antibioticum wordt in de praktijk minder vaak gebruikt.

Hoewel antibiotica frequent met een enkelvoudige persoonsvorm gebruikt wordt, ook door standaardtaalsprekers, is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die die constructie afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of we gevallen als de antibiotica werkt tot de standaardtaal kunnen rekenen.

Zie ook

Centrums / centra, museums / musea
Chips is / zijn
Datums / data
Daarmee is / zijn korte metten gemaakt
Drugs wordt / worden verhandeld
Data is / zijn onderzocht (de -)
Elektronica werkt / werken goed
Mazelen is / zijn
Media schrijft / schrijven (de -)
Rails ligt / liggen
Quotums / quota / quota’s

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Koenen (2006); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

enkelvoud of meervoud,zelfstandig naamwoord,grammatica


tao_adv (C)
1611
j
enkelvoud_of_meervoud,grammatica,zelfstandig_naamwoord
Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
26 November 2012
10 December 2018