Persoonsvorm

Persoonsvorm

Omschrijving

De persoonsvorm is het vervoegde werkwoord in de zin, dat in persoon en getal overeenkomt (‘congrueert’) met het onderwerp van de zin en onder meer de tijd uitdrukt. Voorbeelden (waarin de persoonsvorm cursief is weergegeven):

(1) Hij kijkt/keek haar diep in de ogen, maar zij reageert/reageerde niet.

(2) Het is nog vroeg, dus we gaan nog niet naar huis.

Zie ook

Onderwerp
Vervoeging
Werkwoord
Werkwoordstijden

termen


tao_term
69