Media schrijft / schrijven (de -)

Media schrijft / schrijven (de -)

Vraag

Wat is juist: de media schrijft of de media schrijven?

Antwoord

Correct is: de media schrijven.

Toelichting

Media is het meervoud van het woord medium in de betekenis ‘(communicatie)middel’. Als media onderwerp is van de zin, wordt het gecombineerd met een persoonsvorm in het meervoud.

(1) Internet wordt een steeds belangrijker medium.

(2) De media hebben zich massaal op het evenement gestort.

Omdat het meervoud media in de praktijk veel vaker voorkomt en de betekenis ervan lijkt op die van een enkelvoudige verzamelnaam zoals de pers, wordt media nogal eens ten onrechte als enkelvoudsvorm beschouwd.

Bijzonderheid

Naast media bestaat het meervoud mediums; dat wordt gebruikt wanneer medium ‘persoon door wie geesten of bovenaardse krachten zich openbaren’ betekent.

(3) Mediums als Char en Derek Ogilvie halen op televisie al jaren hoge kijkcijfers.

Zie ook

Antibiotica werkt / werken goed (de -)
Chips is / zijn
Daarmee is / zijn korte metten gemaakt
Data is / zijn onderzocht (de -)
Drugs wordt / worden verhandeld
Elektronica werkt / werken goed
Mazelen is / zijn
Quotums / quota / quota’s
Rails ligt / liggen
Verenigde Naties (VN) heeft / hebben

Naslagwerken

Taal-top-100 (2007), p. 127; Schrijfwijzer (2005), p. 208-209; Vraagbaak Nederlands (2005), p. 78

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,werkwoord,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1414
j
correctheid,enkelvoud_of_meervoud,grammatica,vervoeging,werkwoord,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:vervoeging
30 April 2009
10 December 2018