Verbreken / breken (een record -)

Verbreken / breken (een record -)

Vraag

Wat is correct: een record breken of een record verbreken?

Antwoord

Zowel een record breken als een record verbreken is correct. Een record breken is het gebruikelijkst.

Toelichting

Breken betekent in een record breken ‘tenietdoen, ongedaan maken’.

(1a) Het nationale record werd na meer dan tien jaar gebroken.

(2a) De hitte brak alle records.

Een record verbreken komt ook geregeld voor. Verbreken betekent in die combinatie ‘niet laten voortduren, beëindigen’.

(1b) Het nationale record werd na meer dan tien jaar verbroken.

(2b) De hitte verbrak alle records.

Er is geen wezenlijk betekenisverschil tussen een record breken en een record verbreken. Een record breken is gebruikelijker dan een record verbreken, maar beide formuleringen zijn correct.

Je kunt een record ook verbeteren, aanscherpen, verpulveren, verbrijzelen, vermorzelen en verpletteren.

Zie ook

Afluisteren / beluisteren (een antwoordapparaat -)
Organiseren / houden (een congres -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2022); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Woordenboek Nederlands XL (online); Combinatiewoordenboek (online)