Status onduidelijk

Status onduidelijk

Omschrijving

Het label status onduidelijk wordt gebruikt voor taalvarianten (woorden, uitdrukkingen en constructies) die niet zonder meer als correct kunnen worden beschouwd. Het kan gaan om varianten die wel frequent gebruikt worden, maar toch door een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers afgekeurd worden. Enkele voorbeelden: behoren tot een van de, negen op tien mensen, van zodra (in België), overnieuw (in Nederland). Daarnaast zijn er varianten die minder vaak voorkomen en weliswaar niet geheel uitgesloten, maar toch (vrij) ongewoon zijn en daardoor als minder juist worden aangevoeld door veel mensen, bijvoorbeeld: met jullie allen in plaats van met z’n allen.

Bij deze varianten worden andere varianten genoemd die in elk geval correct zijn.

Meer »

termen


tao_term
129