Rails ligt / liggen

Rails ligt / liggen

Vraag

Wat is correct: De rails ligt er goed bij of De rails liggen er goed bij?

Antwoord

Standaardtaal in het hele taalgebied is De rails liggen er goed bij. Het is onduidelijk of De rails ligt er goed bij standaardtaal in Nederland is.

Toelichting

Het woord rails is een meervoudig woord: het is het meervoud van rail, dat de betekenis ‘elk van de beide metalen staven waarop treinen, trams en dergelijke rijden’ heeft. Je kunt spreken van één rail en meerdere rails. Als een meervoudig woord het onderwerp van de zin is, hoort daar een meervoudige persoonsvorm bij.

(1a) De rails zijn goed aangelegd.

(2a) De rails waren te glad om er nog verantwoord over te kunnen rijden.

Vooral in Nederland komen ook zinnen als De rails ligt er goed bij, met een enkelvoudige persoonsvorm, geregeld voor. Rails wordt dan als een enkelvoudig begrip gezien, als een soort synoniem van spoor. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die rails in combinatie met een enkelvoudige persoonsvorm afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of die constructie tot de standaardtaal in Nederland gerekend kan worden.

(1b) De rails is goed aangelegd. (in Nederland, status onduidelijk)

(2b) De rails was te glad om er nog verantwoord over te kunnen rijden. (in Nederland, status onduidelijk)

Zie ook

Antibiotica werkt / werken goed (de -)
Chips is / zijn
Daarmee is / zijn korte metten gemaakt
Data is / zijn onderzocht (de -)
Drugs wordt / worden verhandeld
Elektronica werkt / werken goed
Media schrijft / schrijven (de – )

Bronnen

Dorren, G. (2016). Meervoudig verenkelvoudigd meervoud. Geraadpleegd op 31 juli 2017 via https://taaljournalist.wordpress.com/2016/06/10/meervoudig-verenkelvoudigd-meervoud/.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,werkwoord,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
1817
j
betekenis,correctheid,enkelvoud_of_meervoud,grammatica,meervoud,vervoeging,werkwoord,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud,vervoeging
07 December 2017
05 March 2019