Conform aan / conform met / conform

Conform aan / conform met / conform

Vraag

Wat is correct: Het huurcontract is niet conform aan de regelgeving, conform met de regelgeving of conform de regelgeving?

Antwoord

Conform de regelgeving is standaardtaal in het hele taalgebied. In België komen ook geregeld combinaties als conform met de regelgeving en conform aan de regelgeving voor, maar het is onduidelijk of die tot de standaardtaal in België gerekend kunnen worden.

Toelichting

Conform wordt meestal als voorzetsel gebruikt worden met als betekenis ‘in overeenstemming met’.

(1a) Verschillende topsporters klaagden dat de zware trainingen niet conform de geldende normen waren.

(2a) De cookiemeldingen op die site blijken conform de privacywetgeving te zijn.

(3a) Conform het bibliotheekreglement mag je maximaal tien boeken tegelijk lenen.

Daarnaast komt conform ook voor als bijvoeglijk naamwoord in de betekenis ‘overeenstemmend’. Het wordt vooral gebruikt in samengestelde bijvoeglijke naamwoorden als marktconform. In België kan conform ook gebruikt worden in de betekenis ‘in orde’.

(4) Haar loon is marktconform.

(5) De oorzaak van de CO-intoxicatie was een oude en niet-conforme gasbrander. [standaardtaal in België]

(6) Investeren in een conforme elektriciteitsinstallatie vereist meestal geen supergroot budget. [standaardtaal in België]

In België wordt het bijvoeglijk naamwoord conform soms ook weleens met de voorzetsels aan en met gecombineerd om de betekenis ‘in overeenstemming met’ uit te drukken, maar er is een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die die combinaties afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of conform met en conform aan tot de standaardtaal in België gerekend kunnen worden.

(1b) Verschillende topsporters klaagden dat de zware trainingen niet conform met de geldende normen waren. (in België, status onduidelijk)

(2b) De cookiemeldingen op die site blijken conform te zijn aan de privacywetgeving. (in België, status onduidelijk)

(3b) Conform met het bibliotheekreglement mag je maximaal tien boeken tegelijk lenen. (in België, status onduidelijk)

Conform is een vrij formeel woord. Gewoner zijn bijvoorbeeld in overeenstemming met en volgens.

(1c) Verschillende topsporters klaagden dat de zware trainingen niet in overeenstemming met de geldende normen waren.

(2c) De cookiemeldingen op die site blijken niet in overeenstemming met de privacywetgeving te zijn.

(3c) Volgens het bibliotheekreglement mag je maximaal tien boeken tegelijk lenen.

Zie ook

Cc (betekenis)
Gepaard gaan aan / met
Vergeleken bij / met

Naslagwerken

Grote Van Dale (2022); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma handwoordenboek Nederlands (2014)