Elektronica werkt / werken goed

Elektronica werkt / werken goed

Vraag

Wat is correct: De elektronica werkt goed of De elektronica werken goed?

Antwoord

De elektronica werkt goed is correct.

Toelichting

Elektronica is een enkelvoudig woord voor een wetenschappelijk vakgebied dat zich met elektronen bezighoudt. Daarnaast wordt elektronica gebruikt in de betekenis ‘elektronische apparatuur’ en ‘elektronische muziek’. Elektronica heeft geen meervoud, omdat het in al deze betekenissen een verzamelnaam is, net als bijvoorbeeld de vakgebieden mechanica en hydraulica.

Als elektronica onderwerp is van de zin, wordt het gecombineerd met een persoonsvorm in het enkelvoud.

(1) Elektronica is een zelfstandig vakgebied binnen de elektrotechniek.

(2) De elektronica in die nieuwe auto kan automatisch alle rij-functies overnemen.

(3) Elektronica uit de 3D-printer zal straks veel zorgkosten uitsparen.

(4) Binnenin zit heel wat elektronica.

(5) Die dromerige elektronica op hun nieuwe album is ook heel dansbaar.

Af en toe komt elektronica met een meervoudige persoonsvorm voor – waarschijnlijk doordat de vorm of betekenis van het woord elektronica meervoudig aanvoelt. Dat meervoud is echter niet correct.

Zie ook

Antibiotica werkt / werken goed (de -)
Chips is / zijn
Daarmee is / zijn korte metten gemaakt
Data is / zijn onderzocht (de -)
Drugs wordt / worden verhandeld
Media schrijft / schrijven (de -)
Rails ligt / liggen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2022); Prisma handwoordenboek Nederlands (2014); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)