Daarmee is / zijn korte metten gemaakt

Daarmee is / zijn korte metten gemaakt

Vraag

Wat is correct: Daarmee is korte metten gemaakt of Daarmee zijn korte metten gemaakt?

Antwoord

Zowel Daarmee is korte metten gemaakt als Daarmee zijn korte metten gemaakt is correct, maar het is veruit het gebruikelijkst om deze vaste uitdrukking met een enkelvoudige persoonsvorm te combineren.

Toelichting

Ergens korte metten mee maken is een vaste uitdrukking voor ‘iets kor­daat aan­pak­ken en be­han­de­len’, ‘ergens snel een einde aan maken’. Korte metten is het lijdend voorwerp in de zin iemand maakt korte metten met iets.

(1) Sloopwerkzaamheden hebben dinsdag korte metten gemaakt met twee tuinhuisjes.

(2) De rechter heeft korte metten gemaakt met het besluit van de toezichthouder.

Als korte metten het onderwerp is van een passieve zin, wordt de woordgroep meestal gecombineerd met een persoonsvorm in het enkelvoud.

(3) Tijdens de sloopwerkzaamheden werd dinsdag korte metten gemaakt met twee tuinhuisjes.

(4) Er is korte metten gemaakt met het besluit van de toezichthouder.

Met metten is oorspronkelijk het eerste onderdeel bedoeld van een reeks gebeden (getijden) die katholieke geestelijken dagelijks op vaste tijden bidden. Metten is een verbastering van het Latijnse bijvoeglijk naamwoord matutinus (‘ochtendlijk’).

Als metten in die oorspronkelijke, religieuze betekenis gebruikt wordt, wordt het als meervoud beschouwd en volgt een meervoudige persoonsvorm.

(5) De metten worden gebeden tussen zonsondergang en zonsopgang, meestal in de zeer vroege ochtend.

(6) In verschillende kloosterorden werden de metten rond 3 uur ’s nachts gezongen.

In de uitdrukking ergens korte metten mee maken speelt de betekenis van metten als getijdengebed geen rol meer en wordt korte metten gewoonlijk als enkelvoudig opgevat.

Zie ook

Antibiotica werkt / werken goed (de -)
Chips is / zijn
Data is / zijn onderzocht (de -)
Drugs wordt / worden verhandeld
Elektronica werkt / werken goed
Media schrijft / schrijven (de -)
Rails ligt / liggen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2022); Prisma handwoordenboek Nederlands (2014); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)