Lijdend voorwerp

Lijdend voorwerp

Omschrijving

Het lijdend voorwerp (of: direct object) is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt waarop de handeling of werking die door het gezegde wordt uitgedrukt, direct gericht is. Het lijdend voorwerp ondergaat deze handeling of werking of wordt erdoor voortgebracht:

(1) Hij bouwt het huis.

Als de zin in de lijdende vorm wordt gezet, wordt het lijdend voorwerp het grammaticale onderwerp:

(2) Het huis wordt door hem gebouwd.

Zie ook

Belanghebbend voorwerp
Gezegde
Indirect object
Lijdende vorm
Meewerkend voorwerp
Ondervindend voorwerp
Onderwerp
Zinsdeel

termentao_term
54