Zowel de wethouders als de burgemeester is / zijn tegen het voorstel

Zowel de wethouders als de burgemeester is / zijn tegen het voorstel

Vraag

Wat is correct: Zowel de wethouders als de burgemeester is tegen het voorstel of Zowel de wethouders als de burgemeester zijn tegen het voorstel?

Antwoord

In deze zin is een meervoudige persoonsvorm correct: Zowel de wethouders als de burgemeester zijn tegen het voorstel.

Toelichting

Als het onderwerp van een zin bestaat uit een enkelvoudig lid en een meervoudig lid die door zowel … als … aaneengeschakeld zijn, staat de persoonsvorm in het meervoud, ongeacht de volgorde van de leden.

(1a) Zowel de wethouders als de burgemeester zijn tegen het voorstel.

(1b) Zowel de burgemeester als de wethouders zijn tegen het voorstel.

(2) Zowel de leraar als de leerlingen begonnen te lachen.

(3) Er staan zowel berken als een linde in hun tuin.

Ook als de enkelvoudige delen van het onderwerp een verschillende persoonsvorm vragen, staat de persoonsvorm in het meervoud.

(4a) Zowel mijn zus als ik houden van chocola.  

Om het probleem van de ongelijke persoonsvorm te omzeilen, kan ook voor een andere formulering gekozen worden.

(4b) Mijn zus houdt van chocola en ik ook.

Zie ook

Burgemeester en wethouders (B en W) heeft / hebben besloten
Een of meer deelnemers is / zijn uitgeschakeld
Ik of jullie ga / gaan
Jan alsmede Piet hebben / heeft dat gedaan
Jan of ik heeft / heb / hebben dat gezegd
Jan of Piet hebben / heeft dat gedaan
Niet alleen de leerlingen, maar ook de leraar kijken / kijkt uit naar het weekend
Noch Jan noch Piet hebben / heeft dat gedaan
Op zowel maandag als op dinsdag / op zowel maandag als dinsdag / zowel op maandag als op dinsdag / zowel op maandag als dinsdag
Zijn / haar (zowel hij als zij ziet – budget krimpen)
Zowel de politie als de brandweer zijn / is ter plaatse
Zowel … als … als … / zowel … als … en …

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1516 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 255; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 153

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,werkwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
950
j
correctheid,enkelvoud_of_meervoud,grammatica,meervoud,nevenschikking_en_onderschikking,werkwoord
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud,nevenschikking_en_onderschikking;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
09 December 2020