55 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

adviezen>spelling>aaneen of losafkortingenapostroftremaadviezen>grammatica>afleidingenVwo’er – havoër Vraag Waarom schrijven we vwo’er met een apostrof en havoër met een trema? Antwoord Vwo is een initiaalwoord. Een afleiding van een initiaalwoord schrijven we altijd met een apostrof: vwo’er. Havo is een letterwoord. Als …

Vwo’er – havoër Lees meer »

adviezen>spelling>afkortingenmeervoudsvormenadviezen>woordgebruik>correctheid en betekenisadviezen>grammatica>enkelvoud of meervoudmeervoudsvormenwerkwoordzelfstandig naamwoordVerenigde Naties (VN) heeft / hebben Vraag Wat is juist: De Verenigde Naties / De VN heeft de troepen teruggetrokken of De Verenigde Naties / De VN hebben de troepen teruggetrokken? Antwoord Alle varianten zijn …

Verenigde Naties (VN) heeft / hebben Lees meer »