Functies / functie (de – van leerkracht)

Functies / functie (de – van leerkracht)

Vraag

Is functies in een enkelvoudige betekenis correct?

Antwoord

Nee, het meervoud functies wordt in de standaardtaal enkel gebruikt als het om meer dan één functie gaat.

Toelichting

Functies komt in de standaardtaal uitsluitend voor als meervoud van functie, in de betekenis van ‘ambten’.

(1) Hij combineert de functies van minister en burgemeester.

Af en toe wordt de meervoudsvorm functies gebruikt als slechts één ambt wordt bedoeld. Een dergelijk gebruik is geen standaardtaal. In de betekenis van ‘ambt’ wordt functie in de standaardtaal in het enkelvoud gebruikt, tenzij het om meer dan één functie gaat.

(2) De functies van leerkracht Nederlands wordt vaak onderschat. (geen standaardtaal)

(3) Hij heeft de functies van ambtenaar van de burgerlijke stand behaald door een staatsexamen. (geen standaardtaal)

Zie ook

In functie van
Functie zijn van / afhankelijk zijn van
Functionaris / staatsambtenaar

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 81; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 87; Taalwijzer (1998), p. 127

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
298
j
correctheid,enkelvoud_of_meervoud,meervoud,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
10 January 2019