Hen / hun (de laatste maanden zijn – de vreselijkste dingen overkomen)

Hen / hun (de laatste maanden zijn – de vreselijkste dingen overkomen)

Vraag

Wat is correct: De laatste maanden zijn hen de vreselijkste dingen overkomen of De laatste maanden zijn hun de vreselijkste dingen overkomen?

Antwoord

Strikt genomen hoort het te zijn: De laatste maanden zijn hun de vreselijkste dingen overkomen.

Toelichting

De traditionele schoolregel maakt voor het gebruik van hen en hun een onderscheid naargelang van de zinsdeelfunctie: hen als het een lijdend voorwerp betreft en na een voorzetsel, hun in andere gevallen. Overkomen (‘gebeuren, wedervaren’) is een werkwoord dat een ondervindend voorwerp bij zich krijgt. Is het ondervindend voorwerp een persoonlijk voornaamwoord zonder voorzetsel, dan is de vorm volgens de regel hun.

Zie ook

Hen / hun (algemeen)

Hen / hun (dat maakt – niet uit)
Hun / hen (het interesseert -)
Hen / hun (het ontgaat -)
Hen / hun (het verbaast -)
Hen / hun (ik heb – gemaild)
Hen / hun (ik heb – op de vingers getikt)
Hen / hun (we zijn – verregaand tegemoetgekomen)
Hen, hun / ze (verwijzing naar personen)

Naslagwerken

ANS (1997), pp. 247-248 of online via de E-ANS online via de E-ANS en p. 1167 of online online; Correct Taalgebruik (1997), p. 85; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 211; Schrijfwijzer (1995), pp. 122-123; Taalboek Nederlands (1997), pp. 162-163; Taalwijzer (1989), pp. 170-171.

correctheid en betekenis,voornaamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
369
j
correctheid,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord
01 January 2004
04 December 2018