Meldt / meld u aan

Meldt / meld u aan

Vraag

Is het: meldt u aan of meld u aan?

Antwoord

Het is meld u aan.

Toelichting

Meld u aan is een gebiedende wijs of imperatief. De gebiedende wijs wordt uitgedrukt door de stam van het werkwoord en wordt gebruikt zonder onderwerp. Een gebiedende wijs als meld u aan zorgt weleens voor spelproblemen doordat het wederkerend voornaamwoord u achter de werkwoordsvorm staat. In deze zin is u het lijdend voorwerp. Meld u aan is bijvoorbeeld vergelijkbaar met meld de veranderingen, waarin de veranderingen het lijdend voorwerp is.

In zinnen als meldt u zich aan of loopt u maar door krijgt het werkwoord wel een -t. Deze zinnen hebben weliswaar een aansporende, bevelende strekking, maar bevatten geen gebiedende wijs. Het gaat in deze zinnen om een soort beleefdheidsvorm, een afgezwakte vorm van de gebiedende wijs. U is in deze zinnen geen wederkerend maar een persoonlijk voornaamwoord en is bovendien het onderwerp van de zin. De werkwoordvorm komt overeen met het onderwerp (tweede persoon enkelvoud) en krijgt dus een -t.

Er is een manier om te bepalen of u in meld u aan (en wind u niet op, verantwoord u bij de directie, houd u aan de overeenkomst enzovoort) een wederkerend voornaamwoord is. Als dat namelijk het geval is, is het vervangbaar door uzelf. Vervang daarom u bij twijfel in gedachten door uzelf. Als dat een goede zin oplevert (meld uzelf aan, wind uzelf niet op enzovoort), dan weet u dat u geen persoonlijk voornaamwoord is, maar een wederkerend voornaamwoord. De werkwoordsvorm is dan een gebiedende wijs en krijgt geen -t. In meldt u zich aan, loopt u maar door en wordt u alstublieft niet boos is vervanging door uzelf niet mogelijk (meldt uzelf zich maar aan, loopt uzelf maar door, wordt uzelf alstublieft niet boos zijn uitgesloten).

Zie ook

Gebiedende wijs (Leidraad 11.7)

D / dt (tegenwoordige tijd): u rijd / u rijdt
D / t (tegenwoordige tijd): hij beloofd / hij belooft
D / t (verleden tijd): hij suiste / hij suisde
D / t (voltooid deelwoord): hij is verhuist / hij is verhuisd
Wordt / word lid
Word vervolgd / wordt vervolgd
Zoudt / zou u

Naslagwerken

ANS (1997), p. 105-106 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Woordenlijst (2015)

d t of dt,werkwoord,spellingtao_adv (C)
531
j
d_t_dt,spelling,vervoeging,werkwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:d_t_dt;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
05 October 2016