Mediterraans / mediterraan

Mediterraans / mediterraan

Vraag

Wat is correct: een mediterraans festival of een mediterraan festival?

Antwoord

Zowel mediterraans als mediterraan is correct. Mediterraan komt vaker voor dan mediterraans.

Toelichting

De bijvoeglijke naamwoorden mediterraan en mediterraans zijn beide gebruikelijk in de betekenis ‘behorend tot of kenmerkend voor het gebied rond de Middellandse Zee’. Mediterraan en de verbogen vorm mediterrane komen vaker voor dan mediterraans en mediterraanse; er is geen verschil in betekenis.

(1) De badplaats is prachtig gelegen en heeft een mediterraan / mediterraans klimaat.

(2) De getuigen gaven aan een mediterrane / mediterraanse man te hebben gezien.

(3) In de mediterrane / mediterraanse keuken wordt veel knoflook gebruikt.

(4) Zijn gedichten hadden een mediterrane / mediterraanse zwoelheid.

Mediterraan en mediterraans kunnen beide ook als bijwoord worden gebruikt.

(5) De kok kookt geregeld mediterraan / mediterraans.

(6) Ze hebben hun huis vrij mediterraan / mediterraans ingericht.

(7) Malanja is een mediterraan / mediterraans aandoende stad.

Zie ook

Protestant / protestants
Latijns / Latijn
Zuiders / zuidelijk

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Woordenlijst (2015); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

afleidingen,bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1845
j
afleiding,bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,gepastheid,spelling,woordgebruik
Woordvorm,Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:afleiding
27 March 2018
07 January 2019