8 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

adviezen>spelling>aaneen of losafkortingenapostroftremaadviezen>grammatica>afleidingenVwo’er – havoër Vraag Waarom schrijven we vwo’er met een apostrof en havoër met een trema? Antwoord Vwo is een initiaalwoord. Een afleiding van een initiaalwoord schrijven we altijd met een apostrof: vwo’er. Havo is een letterwoord. Als …

Vwo’er – havoër Lees meer »

adviezen>spelling>aaneen of losgetallenkoppeltekentremaTwee-en-een-half / tweeëneenhalf / twee en een half / tweeënhalf Vraag Wat is de juiste spelling: twee-en-een-half uur, tweeëneenhalf uur, twee en een half uur of tweeënhalf uur? Antwoord De juiste spelling is twee en een half uur …

Twee-en-een-half / tweeëneenhalf / twee en een half / tweeënhalf Lees meer »

adviezen>spelling>aaneen of losgetallentremaJaartallen voluit Vraag Hoe schrijven we jaartallen, zoals 1506, 1993 en 2004, voluit? Antwoord Jaartallen volgen dezelfde regels voor aaneenschrijven als gewone telwoorden. Correct is dus vijftienhonderd(en)zes, negentienhonderddrieënnegentig en tweeduizend (en) vier. Toelichting De delen van een hoofdtelwoord …

Jaartallen voluit Lees meer »

adviezen>spelling>Engelse woordenkoppeltekentremaadviezen>grammatica>vervoegingwerkwoordGeë-maild / ge-e-maild Vraag Hoe schrijf je het voltooid deelwoord van e-mailen? Antwoord Het voltooid deelwoord van e-mailen is ge-e-maild. Toelichting Bij werkwoorden waarvan de stam begint met een e, i (niet ij) of u (niet: ui), krijgt de …

Geë-maild / ge-e-maild Lees meer »