Geë-maild / ge-e-maild

Geë-maild / ge-e-maild

Vraag

Hoe schrijf je het voltooid deelwoord van e-mailen?

Antwoord

Het voltooid deelwoord van e-mailen is ge-e-maild.

Toelichting

Bij werkwoorden waarvan de stam begint met een e, i (niet ij) of u (niet: ui), krijgt de e, i of u in het voltooide deelwoord een trema: effenen: geëffend, indiceren: geïndiceerd, usurperen: geüsurpeerd.

E-mailen is een bijzonder geval omdat de stam e-mail een samenstelling is met als eerste lid de losse letter e, die voor electronic staat. Een voorvoegsel wordt met een losse letter verbonden door middel van een koppelteken. Het voltooid deelwoord van e-mailen is dus ge-e-maild. Een vergelijkbaar voorbeeld is: i-bankieren – ge-i-bankierd.

Bijzonderheid

Naast e-mailen wordt ook wel in dezelfde betekenis (‘elektronische post versturen’) het werkwoord mailen (maildegemaild) gebruikt.

Zie ook

Afleiding – bijzonder geval: afleiding van letter, cijfer, symbool of initiaalwoord (Leidraad 6.4)

Gecontraïndiceerd / gecontra-indiceerd
Gedeletet (uitspraak)
Gedesigned / gedesignd
Resetten / terugstellen
Toeëigent / toe-eigent

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

engelse woorden,koppelteken,trema,werkwoord,spelling


tao_adv (C)
315
j
engelse_werkwoorden,koppelteken,spelling,trema,vervoeging,vreemde_woorden,werkwoord
Subrubriek,Woordteken,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:engelse_werkwoorden,vreemde_woorden;Woordsoort:werkwoord;Woordteken:koppelteken,trema;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
15 November 2015