Masaï / Massai / Masai

Masaï / Massai / Masai

Vraag

Is de juiste spelling Massai, Masaï of Masai?

Antwoord

De correcte spelling is Masai.

Toelichting

In het Nederlands spellen we Masai met een enkele s. Er komt geen trema op de i. Een trema is niet nodig voor de uitspraak ([masaaj] of [maasaaj]).

Masai is de naam voor een grotendeels nomadische bevolkingsgroep in Oost-Afrika, die voornamelijk in Kenia en Tanzania woont.

Zie ook

Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren (Leidraad 16.3)
Benamingen van stromingen en overtuigingen (Leidraad 16.5)

Eskimo, indiaan (hoofdletter?)
Gotisch (hoofdletter?)
Jood (hoofdletter?)
Marxisme (hoofdletter?)
Hindoe (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,medeklinkers,trema,spellingtao_adv (C)
521
j
aardrijkskundige_namen,hoofdletter,medeklinkers,spelling,trema
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordteken
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,hoofdletter,medeklinkers;Woordteken:trema
01 January 2004
16 November 2015